Omgevingsvergunning 9 maart 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-022762, Pastoor L. Pullenlaan 18, het plaatsen van dakkapel aan de voor- en achterzijde woning. (ontvangen 19-02-2021);
 • 2021-023435, Pastoor J. van Dijklaan 11, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 23-02-2021);
 • 2021-023705, Drechtdijk 46, het vernieuwen van de kozijnen en gevelbekleding. (ontvangen 23-02-2021);
 • 2021-025682, Begonialaan 23, het plaatsen van 2 dakkapellen. (ontvangen 01-03-2021);
 • 2021-026179, Anemoonlaan 53, het parkeren in de tuin. (ontvangen 03-03-2021).

Uithoorn

 • 2021-022764, Rotgans 19, het stucen van de gevels en vernieuwen van de dakpannen. (ontvangen 19-02-2021);
 • 2021-022784, Grauwe Gans 62, het uitbouwen van de woning en het vervangen van de gevelbeplating. (ontvangen 19-02-2021);
 • 2021-023261, Blauwe Gans 7, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 23-02-2021);
 • 2021-023732, Buizerd 40, het plaatsen van een afvalcontainer van 8 maart t/m 9 april 2021. (ontvangen 23-02-2021);
 • 2021-025041, Clara Egginklaan 16, het plaatsen van palen voor een vlonder. (ontvangen 25-02-2021);
 • 2021-025060, Ebro 116, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 26-02-2021);
 • 2021-025218, Wiegerbruinlaan 81, het vervangen van kozijnen. (ontvangen 26-02-2021);
 • 2021-025688, Anthony Fokkerweg 26, het plaatsen van een wasemkap met afvoer boven het dak. (ontvangen 01-03-2021);
 • 2021-026177, Op de Klucht 10, het vergroten van een verdieping. (ontvangen 02-03-2021).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2021-014045, Witkopeend 2, het aanbouwen van een serre (ingetrokken, verzonden 04-03-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2021-020558, Couperuslaan 9, het vergroten van de woning (verzonden 25-02-2021)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-010731, Achterweg 2, het uitbreiden van de bedrijfsruimte (verzonden 18-02-2021);
 • 2020-110879, Vuurlijn 21, het verbouwen van een schuur voor B&B gebruik (verzonden 22-02-2021).

Uithoorn

 • 2020-105540, aan de Wilhelminakade, het bouwen van 45 appartementen Allure aan de Amstel (Verzonden, 18-02-2021);
 • 2020-110384, aan de Petrus Steenkampweg, het bouwen van 37 woningen Allure aan de Amstel (verzonden, 18-02-2021);
 • 2021-009842, PC. Hooftlaan 7, het uitbreiden en verbouwen van de woning (verzonden 25-02-2021);
 • 2021-016872, Couperuslaan 1-70, het kappen van 13 bomen (verzonden 01-03-2021);
 • 2020-110879, Wilhelminakade, het bouwen van 3 woningen (Verzonden, 04-03-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-019746, Anjerlaan/Rozenlaan, ingebruikname gemeentegrond van 22 februari t/m 4 juni 2021 (verzonden 26-02-2021).

Uithoorn

 • 2021-022199, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van groente en fruit op de dinsdag (verzonden 01-03-2021).

Uithoorn/De Kwakel

 • 2021-011613, plaatsen 20 st. reclameborden voor de campagne “Fietsverlichting” van 11 t/m 25 oktober 2021 (verzonden 24-02-2021);
 • 2021-011620, plaatsen 20 st. reclameborden voor de campagne “Mono” van 15 t/m 29 november 2021 (verzonden 01-03-2021);
 • 2021-011642, plaatsen 20 st. reclameborden voor de campagne “Aardig op weg” van 26 april t/m 10 mei 2021 (verzonden 01-03-2021);
 • 2021-011614, plaatsen 20 st. reclameborden voor de campagne “BOB” van 20 december 2021 t/m 3 januari 2022 (verzonden 01-03-2021).