Omgevingsvergunning 9 februari 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-014045, Witkopeend 2, het aanbouwen van een serre. (ontvangen 22-01-2021);
 • 2021-014054, Admiraal van Ghentlaan 59, het uitbreiden bestemming pand. (ontvangen 22-01-2021);
 • 2021-014063, Colijnlaan 18, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 24-01-2021);
 • 2021-014447, Jan van Galenlaan 15, het plaatsen van 2 dakkapellen op de voorzijde en de achterzijde van de woning. (ontvangen 26-01-2021);
 • 2021-015398, Krakeend 38, het wijzigen van de gevel. (ontvangen 28-01-2021);
 • 2021-015407, Nicolaas Beetslaan 4, de bestaande overkapping vergroten. (ontvangen 28-01-2021);
 • 2021-015519, Wilhelminakade 135, het plaatsen van 2 pergola’s. (ontvangen 28-01-2021);
 • 2021-016147, Kofschip 14, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 28-01-2021);
 • 2021-016150, Colijnlaan 152, het plaatsen van een kozijn. (ontvangen 29-01-2021);
 • 2021-016943, Anjerlaan 65, het inrichten van een bouwplaats. (ontvangen 01-02-2021);
 • 2021-016945, Krakeend 21, het verplaatsen van de voordeur. (ontvangen 01-02-2021);
 • 2021-016953, Stationsstraat 41-45, het plaatsen van een serre. (ontvangen 01-02-2021);
 • 2021-016872, Couperuslaan 1-70, het kappen van bomen. (ontvangen 02-02-2021);
 • 2021-017525, Vogellaan 64, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 03-02-2021);
 • 2021-017573, Vogellaan 68, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 03-02-2021);
 • 2021-017535, Vogellaan 66, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 03-02-2021);
 • 2021-017547, Arthur van Schendellaan 100a, het nieuw bouwen van een multifunctionele accommodatie (MFA).( ontvangen 03-02-2021);
 • 2021-017552, Industrieweg 7, het aanvragen van een brandwering TD. (ontvangen 03-02-2021).

Vergunningvrij/ Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2021-011153, Groene Kikker 35, het plaatsen van een dakkapel voorzijde woning (ingetrokken, verzonden 03-02-2021);
 • 2020-110408, Grebbe 7, het plaatsen van een dakkapel, raamkozijnen en vervangen oude dakkapel (ingetrokken, verzonden 01-02-2012).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-105973, Vuurlijn 21, het verbouwen van een schuur tot B&B gebruik (verzonden 25-01-2021).

Uithoorn

 • 2020-105540, Wilhelminakade, het bouwen van 45 appartementen (verzonden 29-01-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex (verzonden 01-02-2021);
 • 2020-104301, Jaagpad 13 a, het plaatsen van een steiger (verzonden 01-02-2021).

Uithoorn

 • 2020-091844, Thamerweg 75a, het tijdelijk bewonen van een schuur voor een periode van maximaal twee jaar tot uiterlijk 19 januari 2023 (verzonden 19-1-2021);
 • 2020-107181, Grauwe Gans 43-45, het maken van een overkapping bij de voordeuren (verzonden 27-01-2021);
 • 2020-106961, Fazant 47, het bouwen van een dakkapel (verzonden 29-01-2021);
 • 2020-111246, Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeerplaats op eigen terrein (verzonden 03-02-2021);
 • 2021-010691, Elbe 31, het uitbreiden van de entreehal van de woning (verzonden 03-02-2021).

Overige vergunningen

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-013082, Alfons Ariënslaan, Nicolaas Beetslaan en Bilderdijklaan, het verduurzamen van de woningen. (ontvangen 20-01-2021);
 • 2021-014046, Nicolaas Beetslaan 10-16, 2-59, het plaatsen van een schaftkeet, ecotoilet en steigers. (ontvangen 22-01-2021);
 • 2021-014094, Kaag 14,16 en 18, het plaatsen van een container, schaftkeet en ecotoilet. (ontvangen 22-01-2021);
 • 2021-014173, Rodenbachlaan 38-52, het plaatsen van een schaftkeet, ecotoilet en een steiger. (ontvangen 22-01-2021);
 • 2021-015907, Talmanlaan 10, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 februari t/m 19 maart 2021. (ontvangen 26-01-2021);
 • 2021-016543, Willem Klooslaan 57, het plaatsen van een opslagcontainer van 8 maart t/m 31 maart 2021. (ontvangen 31-01-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel

 • 2020-103076, Boterdijk 91, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) tot 27 januari 2024 (verzonden 27-01-2021).

Uithoorn

 • 2021-015784, driehoeksreclameborden, campagne “Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld”, van 8 februari t/m 14 februari 2021. (verleend 02-02-2021);
 • 2020-102902, Wilhelminakade 62, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) t/m 3 februari 2024 (verzonden 03-02-2021);
 • 2020-105224, Arthur van Schendellaan 100b, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) t/m 3 februari 2024 (verzonden 03-02-2021).