Omgevingsvergunning 8 december 2020

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-103506, Hoofdweg 127, het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning in een plattelandswoning (ontvangen 24-11-20);
 • 2020-103673, naast Vuurlijn 13, het bouwen van een woning (ontvangen 26-11-2020);
 • 2020-104301 Jaagpad 13, het opnieuw aanleggen van een steiger (ontvangen 29-11-2020);
 • 2020-104306 Jaagpad 12, het opnieuw aanleggen van een steiger (ontvangen 29-11-2020);
 • 2020-105155 Iepenlaan 21, het wijzigen van de gevels (ontvangen 01-12-2020).

Uithoorn

 • 2020-102203, Flottielje 10, het stucen van een vrijstaande woning (ontvangen 20-11-2020);
 • 2020-103507, Buitendijks 38, het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 25-11-20);
 • 2020-104299 Anne Franklaan 1, het uitbreiden van de praktijk (ontvangen 26-11-2020);
 • 2020-105540 Allure aan de Amstel, het bouwen van 45 appartementen (ontvangen 02-12-2020).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2020-086913, Boterdijk 191, het uitbouwen van een dak tussen 2 uitbouwen (ingetrokken 26-11-2020).

Uithoorn

 • 2020-054163, J.A. van Seumerenlaan 5, het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (ingetrokken 24-11-2020);
 • 2020-099597, Arthur van Schendellaan 82, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (vergunningvrij, verzonden 26-11-2020);
 • 2020-091186, Flottielje 12, het plaatsen van een dakkapel aan de linkerkant van de linkerzijgevel van de woning (vergunningsvrij, verzonden, 27-11-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-089801, Iepenlaan 30, het tijdelijk wijzigen bestemmingsplan van het bijgebouw naar tijdelijke woning (verzonden, 27-11-2020)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-098389, Prinses Irenelaan 12, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden 16-11-2020);
 • 2020-094367, J.N. Wagenaarweg 1, het creëren van een afgesloten berging ten bate van containers (verzonden 23-11-2020);
 • 2020-087614, Amsterdamseweg mastnummers 41 en 56, het plaatsen van nieuwe lichtmast reclames (verzonden, 25-11-2020);
 • 2020-091186, Flottielje 12, het plaatsen van een dakkapel aan de rechterkant van de linkerzijgevel van de woning (verzonden, 27-11-2020);
 • 2020-097818, Eendracht 8, het plaatsen van een warmtepomp met geluidscherm op het dak (verzonden 02-12-2020).

Rectificatie verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-088856, Dwarsweg 6, het wijzigen van het gebruik van agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 05-11-2020).