Omgevingsvergunning 7 juli 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-057405 Jaagpad 18c, het aanleggen van een steiger (ontvangen 22-06-2020);
 • 2020-056858 Vuurlijn 9, het aanleggen van een oprit (ontvangen 18-06-2020);
 • 2020-057772 Kas achter de Achterweg 11, het plaatsen van silo’s (ontvangen 23-06-2020).

Uithoorn

 • 2020-056501 Boterdijk 34, het uitbouwen van een woning. (ontvangen 18-06-2020);
 • 2020-056511 Boterdijk 34, het tijdelijk gebruik van een schuur als woning (ontvangen 18-060-2020);
 • 2020-056864 Hugo de Grootlaan 8, het plaatsen van 2 dakkapellen (ontvangen 19-06-2020);
 • 2020-056866 Brandgans 42, het plaatsen van een dakkapel voorzijde (ontvangen 21-06-2020);
 • 2020-056492 Brandgans 42, het plaatsen van een 2e dakkapel achterzijde (ontvangen 18-06-2020);
 • 2020-058290 Wiegerbruinlaan 81, het opdelen van een bedrijfshal in 2 units (ontvangen 24-06-2020);
 • 2020-060733 Fender 10, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 26-06-2020);
 • 2020-060742 Petrus Steenkampweg 2, het verleggen van een MS kabel (ontvangen 30-06-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2020-054352 Mgr. Noordmanlaan 79, het plaatsen van een schutting (ingetrokken 16-06-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-031383, Ambachtshof 2 t/m 24 (De Kleine Weelde veld C), het bouwen van 24 smartwoningen, 3 blokjes van 8 rug aan rug woningen (verzonden 02-07-2020).

Uithoorn

 • 2020-030505, Industrieweg 22, het bouwen van 12 garageboxen (verzonden 24-06-2020);
 • 2020-044121, Grevelingen 42, het bouwen van een schuur bij de Genieloods (verzonden 30-06-2020).