Omgevingsvergunning 6 april 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-031977, Achterweg 50, het verbreden van de dam. (ontvangen 18-03-2021);
 • 2021-034235, Jaagpad 14, het plaatsen van een rieten dak. (ontvangen 25-03-2021);
 • 2021-034240, Anemoonlaan 39, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 28-03-2021);
 • 2021-034624, Anemoonlaan 57, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 30-03-2021);
 • 2021-035037, Boterdijk 123, het vergroten van de bestaande woning. (ontvangen 30-03-2021);
 • 2021-035022, Achterweg 20, het uitbreiden van de verwerking/bedrijfsruimte van de kwekerijen. (ontvangen 31-03-2021);
 • 2021-035027, Noorddammerweg 68, het wijzigen van de functie van de woning. (ontvangen 31-03-2021).

Uithoorn

 • 2021-031982, Fregat 20, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 19-03-2021);
 • 2021-032604, Hugo de Grootlaan 40, het aanpassen van de kozijnen in de voorgevel. (ontvangen 22-03-2021);
 • 2021-032999, Fregat 5, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 23-03-2021);
 • 2021-032992, Fregat 3, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 23-03-2021);
 • 2021-032986, Anthony Fokkerweg 26, het aanvragen van een in / uitrit.(ontvangen 23-03-2021);
 • 2021-034228, Wilhelminakade 139, het plaatsen van balkonbeglazing. (ontvangen 25-03-2021);
 • 2021-034629, Koningin Julianalaan 5, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 30-03-2021).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2021-023435, Pastoor J. van Dijklaan 11, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 01-04-2021).

Uithoorn

 • 2021-021379, Tesselschadelaan 1, het bouwen van een dubbelle dakkapel met nokverhoging (ingetrokken, verzonden 19-03-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2021-017547, Arthur van Schendellaan 100A, het bouwen van een multifunctionele accommodatie MFA (verzonden 22-03-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-022762, Pastoor L. Pullenlaan 18, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (verzonden 01-04-2021).

Uithoorn

 • 2021-016953, Stationsstraat 41- 45, het plaatsen van een serre bij het Spoorhuis (verzonden 19-03-2021);
 • 2021-015519, Wilhelminakade 135, het plaatsen van 2 pergola’s (verzonden 19-03-2021);
 • 2021-025060, Ebro 116, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 22-03-2021);
 • 2021-014063, Colijnlaan 18, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 22-03-2021);
 • 2021-017547, Arthur van Schendellaan 100A, het bouwen van een multifunctionele accommodatie MFA (verzonden 29-03-2021);
 • 2021-016945, Krakeend 21, het verplaatsen van de voordeur en vergroten raam in de voorgevel (verzonden 29-03-2021).

Overige vergunningen

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-035114, Koningin Máximalaan, het aanvragen van een drank- en horecavergunning. (ontvangen 29-03-21).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2021-031622, Cort van de Lindenplein 5, het starten van een catering fastfoodrestaurant. (ontvangen 18-03-2021).