Omgevingsvergunning 3 mei 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-040726, Achterweg 65-69-71, bedrijfswoningen omzetten naar plattelandswoningen. (ontvangen 19-04-2021);
 • 2021-040726, Achterweg 20, het creëren van een uitrit. (ontvangen 19-04-2021);
 • 2021-041653, Chrysantenlaan 25, het bouwen van een schuur/bijkeuken. (ontvangen 21-04-2021);
 • 2021-041645, Noorddammerweg 30, het bouwen van een opslagruimte. (ontvangen 21-04-2021);
 • 2021-042763, Pastoor C. Vasselaan 3, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 23-04-2021).

Uithoorn

 • 2021-042772, Prinses Margrietlaan 37, het plaatsen van een schuur. (ontvangen 24-04-2021);
 • 2021-040113, Du Perronlaan 62, het vervangen van kozijnen. (ontvangen 15-04-2021);
 • 2021-040118, Nicolaas Beetslaan 47, het plaatsen van een dakkapel en het verhogen van het dak. (ontvangen 15-04-2021);
 • 2021-039948, Grevelingen 30, het plaatsen van een tijdelijke overkapping. (ontvangen 15-04-2021);
 • 2021-040126, Canadese Gans 25, het veranderen van een kozijn. (ontvangen 16-04-2021);
 • 2021-040128, Thamerweg 75, het bouwen van een woning. (ontvangen 17-04-2021);
 • 2021-041642, Prinses Christinalaan 21, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 21-04-2021); 
 • 2021-042044, Jan Luikenlaan 17, het plaatsen van de dakkapel aan de voorzijde en achterzijde. (ontvangen 22-04-2021); 
 • 2021-042753, Blauwe Gans 10, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 23-04-2021);
 • 2021-042755, Dorpsstraat 49, het aanvragen van een extra huisnummer. (ontvangen 23-04-2021);
 • 2021-042760, Dorpsstraat 49, het aanvragen van een huisnummer bordje. (ontvangen 23-04-2021);
 • 2021-042765, Wilhelminakade 39 H, het plaatsen van gevelreclame. (ontvangen 23-04-2021);
 • 2021-042776, Johan van Oldenbarneveldtlaan 48, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 28-04-2021).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2021-030697, Kwakelsepad 24, het plaatsen van een mantelzorgwoning op het erf (ingetrokken 22-04-2021).

Uithoorn

 • 2021-018540, Schootsveld 12, het plaatsen van een dakkapel (Ingetrokken, verzonden 16-04-2021);
 • 2021-015407, Nicolaas Beetslaan 47, de bestaande overkapping vervangen door een grotere (Ingetrokken, verzonden 19-04-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2021-025688, Anthony Fokkerweg 26, het plaatsen van een wasemkap met afvoer boven het dak, verzonden 23-04-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-025682, Begonialaan 23, het plaatsen van dakkapellen (verzonden 14-04-2021);
 • 2021-030125, Anemoonlaan 41, het creëren van een parkeerplaats in de voortuin (verzonden 21-04-2021);
 • 2021-030130, Anemoonlaan 43, het parkeren in de voortuin (verzonden 21-04-2021);
 • 2021-034240, Anemoonlaan 39, een parkeerplaats in de voortuin (verzonden 22-04-2021);
 • 2021-034624, Anemoonlaan 57, het realiseren van een parkeerplaats in de voortuin (verzonden 26-04-2021);
 • 2021-042763, Pastoor C. Vasselaar 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 29-04-2021).

Uithoorn

 • 2021-027495, Willem de Feschweg 2, het plaatsen van een houten berging (verzonden 15-04-2021);
 • 2021-031982, Fregat 20, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-04-2021);
 • 2021-032992, Fregat 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-04-2021);
 • 2021-032999, Fregat 5, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-04-2021);
 • 2021-040126, Canadese Gans 25, het veranderen van een kozijn (verzonden 20-04-2021);
 • 2020-106563, Laan van Meerwijk / Koningin Maximalaan, het herinrichten van de weg(verzonden 20-04-2021);
 • 2021-026177, Op de Klucht 10, het vergroten van de verdieping en het realiseren van een dakterras (verzonden 23-04-2021);
 • 2021-030129, Amsteldijk-Zuid 253, het plaatsen van 2 lichtmasten (verzonden 23-04-2021);
 • 2021-042044, Jan Luikenlaan 17, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde (verzonden 26-04-2021);
 • 2021-014447, Jan van Galenlaan 15, het plaatsen van een dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning, verzonden 20-04-2021).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-040699, Marktplein 2a, het  aanvragen van een drank- en horecavergunning i.v.m. uitbreiding terras Amstelzijde (ontvangen 20-04-2021);
 • 2021-041075, Marktplein 17. het aanvragen van een exploitatievergunning i.v.m. uitbreiding terras Amstelzijde (ontvangen 20-04-2021);
 • 2021-042277, Marktplein 11, aanvraag exploitatie vergunning i.v.m. uitbreiding terras Amstelzijde (ontvangen 23-04-2021);
 • 2021-042294, Marktplein 11, aanvraag drank- en horecavergunning i.v.m. uitbreiding terras Amstelzijde (ontvangen 23-04-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn

 • 2021-039413, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese loempia’s, snacks en frites op donderdag (verzonden 21-04-2021);
 • 2021-042134, Amstelplein, gewijzigde standplaatslocatie tijdens werkzaamheden project ‘Dorpscentrum’ voor de in- en verkoop van o.a. goud, zilver en munten op zaterdag (verzonden 29-04-2021);

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2021-039487, C. Verolmelaan 160, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een snuffelmarkt van 19 t/m 22 mei 2021 (verzonden 22-04-2021).