Omgevingsvergunning 3 maart 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-023516, Jaagpad 7A, het bouwen van een recreatiewoning met berging (ontvangen 21-02-2020).

Uithoorn

 • 2020-021237, Koekoek 118, het realiseren van een uitweg met laadpaal (ontvangen 13-02-2020);
 • 2020-021241, Legmeer-West, het oprichten van 55 woningen (ontvangen 13-02-2020);
 • 2020-021425, Prinses Christinalaan 165, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 15-02-2020);
 • 2020-021426, Prinses Christinalaan 167, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 15-02-2020);
 • 2020-022319, Prinses Irenelaan 1 - 3, het plaatsen van reclame-uitingen (ontvangen 18-02-2020);
 • 2020-022686, perceel C 4382 Grevelingen 40, het restaureren en herbestemming van de voormalige Genieloods tot woning (ontvangen 19-02-2020);
 • 2020-023502, busstation bij de Boerlagelaan, het aanleggen van een laadinfrastructuur ten bate van elektrische bussen (ontvangen 20-02-2020);
 • 2020-023520, Marktplein / Wilhelminakade, het realiseren van een bibliotheek, havenkantoor, 2 maisonnettes en 28 appartementen (ontvangen 21-02-2020.

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-016689, Burgemeester Kootlaan 32, het bouwen van een houten overkapping in de tuin (ingetrokken 17-02-2020);
 • 2020-014142, Kuifmees 47, het vergroten van de bestaande berging, (ingetrokken 20-02-2020);
 • 2019-088566, Cort van der Lindenplein, het aanleggen van een laadinfrastructuur ten bate van elektrische bussen (ingetrokken 20-02-2020);
 • 2019-084333, Molenlaan 13C, het plaatsen van een uithangbord (ingetrokken 20-02-2020). 

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2020-005808, Bisschopshof 2,4 en 7 en Gravenhof 2 en 4, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 24-02-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

De Kwakel

 • 2019-074717, Drechtdijk 16 , het uitbreiden van de woning, het herstellen van de fundering en het vervangen en verbreden van een brug (verzonden 25-02-2020);
 • 2019-098928, Kwakelsepad 24, voor het vergroten van de woning aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 26-02-2020).

Uithoorn

 • 2020-010470, Zijdelweg 23, het verwijderen van de draagmuur tussen de keuken en woonkamer (verzonden 17-02-2020);
 • 2020-019231, Ebro 146, het verkleinen van het raam in de voorgevel (verzonden 26-02-2020);
 • 2019-098943, Couperuslaan 5, het maken van een constructieve wijziging, dakterras en wijziging kozijn (verzonden 26-02-2020).