Omgevingsvergunning 2 april 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-030558, Bezworen Kerf 25, het wijzigen van bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 17-03-2020);
 • 2020-031383, De Kleine Weelde veld C, het bouwen van 24 smartwoningen: 3 blokjes van 8 rug aan rug woningen (ontvangen 20-03-2020);
 • 2020-032066, Boterdijk 76, het realiseren van een in-/uitrit (ontvangen 23-03-2020);
 • 2020-032383, het maken van een dakopbouw, Rozenlaan 82 te De Kwakel (ontvangen 24-03-2020);
 • 2020-032384, Mgr. Noordmanlaan 76, het vervangen van de bestaande beschoeiing (ontvangen 24-03-2020).

Uithoorn

 • 2020-029716, Nicolaas Beetslaan 118, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel (ontvangen 12-03-2020);
 • 2020-030434, Bruine Lijster 28, het realiseren van een dakopbouw (ontvangen 16-03-2020);
 • 2020-030435, Krakeend 29, het vergroten van de dakkapel (ontvangen 16-03-2020);
 • 2020-030436, Haas 13, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 16-03-2020);
 • 2020-030440, Amstelplein 57, het plaatsen van terrasschermen (ontvangen 17-03-2020);
 • 2020-030505, Industrieweg 12, het bouwen van 12 garageboxen (ontvangen 17-03-2020).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-007921, Schoolstraat 26, het plaatsen van een nieuw kozijn in het bijbehorend bouwwerk (10-03-2020 ingetrokken);
 • 2020-0023502, nabij Boerlagelaan, het aanleggen van een laadinfrastructuur ten bate van elektrische bussen (23-03-2020 vergunningsvrij).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2020-017164, Knobbelzwaan, het aanleggen van een parkeerplek op eigen terrein (verzonden 26-03-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-020670, Poelweg 2, het vergroten van een bestaande opslagloods (verzonden 19-03-2020);
 • 2020-020006, Drechtdijk 12, het maken van een dakkapel en dakkapellen (verzonden 23-03-2020);
 • 2020-019236, achter de Noordammerweg 45, het vergroten van een kassencomplex d.m.v. laaddocks en parkeerplaatsen (verzonden 24-03-2020).

Uithoorn

 • 2020-016670, Wiegerbruinlaan 4A, het wijzigen van gevelreclame (verzonden 19-03-2020).

Overige verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

De Kwakel

 • 2020-029830, Jaagpad, plaatsen borden met info werkzaamheden van 16 maart 2020 t/m 26 februari 2021 (verzonden 18-03-2020);
 • 2020-026959, Drechtdijk 21, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op 27 april 2020 en 8 september 2020 (verzonden 19-03-2020).

Uithoorn

 • 2020-029386, Thamerlaan 2, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een schaftkeet en afvalcontainer t/m 11 april 2020 (verzonden 26-03-2020).