Omgevingsvergunning 29 september 2020

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-082387 Anjerlaan 1, het plaatsen van een warmtepomp op het dak van de school de Zon (ontvangen 14-09-20200;
 • 2020-084011 Noorddammerweg 1c, het aanbouwen van een serre (ontvangen 19-09-2020).

Uithoorn

 • 2020-081518 Weegbree 64, het plaatsen van dakkapellen voorzijde woning (ontvangen 10-09-2020);
 • 2020-082386 Pastoor J. van Dijklaan 71, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 14-09-2020);
 • 2020-083990 Amsteldijk-Noord 26, het plaatsen van zonnecollectoren en het vervangen van een kozijn. (ontvangen 16-09-2020);
 • 2020-083993 Wiegerbruinlaan lichtmast nr. 24, het plaatsen van lichtmastreclame (ontvangen 17-09-2020);
 • 2020-083999 Vuurlijn 30, het plaatsen van een terrasoverkapping (ontvangen 17-09-2020);
 • 2020-084939 Ebro 96, het plaatsen van een tuinhuis/blokhut (ontvangen 20-09-2020);
 • 2020-084943 Amsteldijk-Noord 95, het plaatsen van een aanlegsteiger (ontvangen 21-09-2020);
 • 2020-084948 Randweg 99, het plaatsen van nieuwe kozijnen (ontvangen 21-09-2020);
 • 2020-084959 Vuurlijn 13, het bouwen van een nieuwe woning (ontvangen 22-09-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-051531, Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en inrichting t.b.v. short-stay appartementen (ingetrokken, verzonden 15-09-2020);
 • 2020-068881, nabij Aalberselaan 10, het oprichten van een bouwplaats (vergunningsvrij, verzonden 17-09-2020). 

Buiten behandeling/ Geweigerde aanvragen omgevingsvergunnningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-048024, C. Verolmelaan 200, het afwijken van het bestemmingsplan voor het geven van fitness op maat (buiten behandeling, verzonden 17-09-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2020-065481, Grevelingen 19, het aanleggen van een steiger (verzonden 10 september 2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-051536, Boterdijk 78, het bouwen van een nieuwe schuur (verzonden 23-09-2020);
 • 2020-057405, Jaagpad 18 C, het plaatsen van een steiger (verzonden 23-09-2020);
 • 2020-055288, Jaagpad 18 A, het plaatsen van een steiger (verzonden 23-09-2020).

Uithoorn

 • 2020-065327, Marijnenlaan 12, het tijdelijk gebruiken gedurende 12 maanden van een kamer voor B&B (verzonden 14-09-2020);
 • 2020-056511, Boterdijk 34, het afwijken van het bestemmingsplan voor het tijdelijk gebruiken van de schuur als woning tijdens renovatie hoofdwoning gedurende maximaal 1,5 jaar tot uiterlijk 22 maart 2022 (verzonden 23-09-2020);
 • 2020-056501, Boterdijk 34, het vergroten van de woning en realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (verzonden 23-09-2020);
 • 2020-054172, Tesselschadelaan 74, het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning (verzonden 22-09-2020).
 • 2020-073266, Tesselschadelaan 23, voor het realiseren van een doorbraak in de woning (verzonden 22-09-2020);
 • 2020-075077, P.C.Hooftlaan 1, het realiseren van een tuinhuis met overkapping en het plaatsen van een erfafscheiding rondom de woning (verzonden 24-09-2020).