Omgevingsvergunning 29 juni 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-057973, Achterweg 30, een bedrijfswoning wijzigen in een plattelandswoning. (ontvangen 14-06-2021);
 • 2021-059892, Drechtdijk 28, het bouwen van een nieuwe woning. (ontvangen 18-06-2021).

Uithoorn

 • 2021-057451, UHL-65 tijdelijke uitrit eindhalte. (ontvangen 13-06-2021);
 • 2021-057440, UHL-65 halte centrum, keerwanden. (ontvangen 13-06-2021);
 • 2021-057703, Grift 45, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 13-06-2021);
 • 2021-056046, Amsterdamseweg/Stationsstraat en de Zijdelweg , het plaatsen van 2 bouwborden UHL. (ontvangen 10-06-2021);
 • 2021-056125, Wederik 78, het vervangen van een kozijn en glas. (ontvangen 09-06-2021);
 • 2021-059910, Schaepmanlaan 41, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 21-06-2021);
 • 2021-059915, Kievit 2, het plaatsen van een overkapping. (ontvangen 21-06-2021);
 • 2021-061114, Amsteldijk-Noord 96, het aanleggen van een in/uitrit. (ontvangen 23-06-21).

Verlenen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2021-040128, Thamerweg 75A, het bouwen van een woning (verzonden 14-06-2021);

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-058744, Noorddammerweg 30, Beach Masters 2021, van 21 augustus t/m 29 augustus 2021. (ontvangen 16-06-2021).

Uithoorn

 • 2021-060238, Arthur van Schendellaan 59, het aanvragen van een exploitatievergunning. (ontvangen 22-06-2021);
 • 2021-060469, Randhoornweg, BMX Topcompetitie. (ontvangen 22-06-2021);
 • 2021-060648, Nijhofflaan 11, het plaatsen van een afvalcontainer van 28 juni t/m 29 juni 2021. (ontvangen 22-06-2021);
 • 2021-058580, Fermoor 6, het plaatsen van een afvalcontainer van 6 september t/m 4 oktober 2021. (ontvangen 15-06-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-058931, Noorddammerweg 30, tijdelijke standplaats GGD testbus van 21 t/m 27 juni 2021 verzonden 21-06-2021);
 • 2021-041645, Noorddammerweg 30, het bouwen van een opslagruimte (verzonden 16-06-2021).

Uithoorn

 • 2021-055046, kruising Poelweg/Kon. Maximálaan, ontheffing geluidshinder werkzaamheden van 12 t/m 16 juli 2021 (verzonden 18-06-2021);
 • 2021-056341, Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaats GGD testbus van 28 juni t/m 11 juli 2021 verzonden 21-06-2021);
 • 2021-059712, driehoeksreclameborden voor de campagne “Zomerleven” van de Bibliotheken Amstelland. (verzonden 24-06-2021);
 • 2021-011732, Cort van der Lindenplein 5, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 24-06-2021);
 • 2021-056046, hoek Stationsstraat/Amsterdamseweg en de Zijdelweg het plaatsen van 2 bouwborden tbv de Uithoornlijn. ( verzonden 24-06-2021).