Omgevingsvergunning 28 april 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-039696, Drechtdijk 137, het plaatsen van zonnepanelen op een deel van het weiland (ontvangen 16-04-2020);

Uithoorn

 • 2020-038616, Marktplein 17 A, het realiseren van een overdekt terras (ontvangen 09-04-2020);
 • 2020-038608, Arthur van Schendellaan 74, het aanpassen van een schuur tot overkapping en het plaatsen van een schuur (ontvangen 13-04-2020);
 • 2020-038621, Knobbelzwaan 71, het bouwen van 36 appartementen met bergingen (ontvangen 14-04-2020);
 • 2020-040052, Grevelingen 19, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 17-04-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2020-030558, Bezworen Kerf 25, het wijzigen van bedrijfswoning naar plattelandswoning (ingetrokken, verzonden 11-04-2020);
 • 2020-019233, Iepenlaan 9, het plaatsen van een carport en berging (vergunningsvrij, verzonden 20-04-2020).

Uithoorn

 • 2020-030435, Krakeend 29, het plaatsen van een grotere dakkapel (vergunningsvrij, verzonden 22-04-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-023516, Jaagpad 7A, het bouwen van een recreatiewoning met berging (verzonden 15-04-2020).

Verleende omgevingsvergunninen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn

 • 2020-023520, Marktplein / Wilhelminakade, het realiseren van  een bibliotheek, havenkantoor, 2 maisonnettes en 28 appartementen (verzonden 15-04-2020);
 • 2020-030436, Haas 13, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 16-04-2020);