Omgevingsvergunning 27 oktober 2020

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-092268 De Kwakel, De Kuil 3, het bouwen van 8 woningen (ontvangen 16-10-2020).

Uithoorn

 • 2020-09350 Kadastraal A 2635, het aanleggen van een waterleiding voor hemelwaterafvoer (ontvangen 09-10-2020);
 • 2020-090351 Weegbree 48, het vervangen van een garage pui (ontvangen 10-10-2020);
 • 2020-091183 Gouwzee 63, het aanbouwen van een bijkeuken (ontvangen 12-10-2020);
 • 2020-091186 Flottielje 12, het plaatsen van 2 dakkapellen aan de zijgevel.(ontvangen 13-10-2020);
 • 2020-091844 Thamerweg 75, het tijdelijk bewonen van een schuur (ontvangen 15-10-2020);
 • 2020-092281 Elbro 162, het maken van een uitrit naar privé terrein (ontvangen 17-10-2020);
 • 2020-092374 Knobbelzwaan 33, het plaatsen van een schuttin. (ontvangen 18-10-2020);
 • 2020-092389 Ganzendiep 10, het slopen en nieuwbouwen van een schuur/overkapping (ontvangen 18-10-2020);
 • 2020-093478 Weegbree 15, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel (ontvangen 21-10-2020);
 • 2020-093492 Grauwe Gans 72, het dichtbouwen van het balkon. (ontvangen 21-10-2020);

Rectificatie ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2020-088198 Joost van den Vondellaan 24, het veranderen van de voorgevel (ontvangen 02-10-2020)

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-081518, Weegbree 64, het plaatsen van een dakkapel voorzijde woning (verzonden 14-10-2020)

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-51 31 11. 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-079916, In het Midden 117, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 19-10-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-51 31 11. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend.

Overige vergunningen

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2020-090421 Koolmees14, het gebruik van 3 parkeerplaatsen voor het laden en lossen tuin materiaal van 19-10 t/m 05-11-2020 (ontvangen 13-10-2020).