Omgevingsvergunning 26 mei 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2020-046026, Jan Luikenlaan 9, het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterkant (ontvangen 13-05-2020);
  • 2020-046027, Grauwe Gans 62, het bouwen van een aanbouw met dakterras (ontvangen 13-05-2020);
  • 2020-047081, Brunel 12, het plaatsen van kunststof kozijnen in de voorgevel (ontvangen 18-05-2020).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

Uithoorn

  • 2020-038608, Arthur van Schendellaan 74, het aanpassen van een schuur tot overkapping en het plaatsen van een schuur (vergunningvrij, verzonden 11-05-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

  • 2020-031383, De Kleine Weelde veld C, het bouwen van 24 smartwoningen (verzonden 18-05-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

  • 2020-034792, nabij de Poelweg, het plaatsen van een damwand en het verbreden van een brug (verzonden 20-05-2020).

Uithoorn

  • 2020-027921, Boterdijk 206b, wijzigen bestemming van het gebruik van het bestaande bijgebouw naar bed en breakfast (verzonden 13-05-2020);
  • 2020-034798, Pimpelmees 10, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 18-05-2020);
  • 2020-011906, Amsteldijk-Noord 31, het uitbreiden van de bedrijfsruimte (verzonden 19-05-2020).