Omgevingsvergunning 26 januari 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-011485, Hoofdweg 151, het leggen van een MS verbindingskabel. (ontvangen 14-01-2021).

Uithoorn

 • 2021-009842, P.C. Hooftlaan 7, het uitbreiden en verbouwen van de woning. (ontvangen 08-01-2021);
 • 2021-009843, Geertruidahoeve 44, het plaatsen van een veranda in de tuin. (ontvangen 08-01-2021);
 • 2021-009859, Wilgenhof 25, een garagedeur vervangen voor een kozijn. (ontvangen 09-01-2021);
 • 2021-010590, Nicholaas Beetslaan 63, het plaatsen van een dakkapel voorzijde woning. (ontvangen 12-01-2021);
 • 2021-010731, Achterweg 2, het uitbreiden van de bedrijfsruimte. (ontvangen 12-01-2021);
 • 2021-010691, Elbe 31, het uitbreiden van de entreehal. (ontvangen 12-01-2021);
 • 2021-011153, Groene Kikker 35, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 13-01-2021);
 • 2021-011902, Bieslook 57, het bouwen van een dakopbouw. (ontvangen 16-01-2021);
 • 2021-011906, Amsterdamseweg 8, het aanleggen van MS kabels. (ontvangen 17-01-2021).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-093492, Grauwe Gans 72, het dicht maken van het balkon (12-01-2021 ingetrokken)

Buiten behandeling/ Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-099628, Zijdelveld 54, het vergroten van het bestaande hotel en realiseren van een bedrijfswoning (buiten behandeling 11-01-2021); 

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex (verzonden 11-01-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel

 • 2020-103506, Hoofdweg 127, het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 15-01-2020);
 • 2021-009859, Wilgenhof 25, een garagedeur vervangen door een kozijn (verzonden 20-01-2021);
 • 2020-105155, Iepenlaan 21, het wijzigen van de gevel (verzonden 21-01-2021).

Uithoorn

 • 2020-100602, Dreeslaan 10, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (verzonden 20-01-2021)

Overige vergunningen

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-010385, Raadhuisstraat, plaatsen bouwbord van 23 januari 2021 t/m 31 december 2022 (ontvangen 12-01-2021);
 • 2021-011732, Cort van der Lindenplein 5, horeca-exploitatievergunning (ontvangen 16-01-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-100836, Kerklaan 16, horeca-exploitatievergunning (verlenging) tot 15 januari 2024 (verzonden 15-01-2021);
 • 2020-104527, Het Fort 55, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) tot 18 januari 2024 (verzonden 18-01-2021);
 • 2020-104050, Noorddammerweg 30, drank- en horecavergunning (verzonden 20-01-2021);
 • 2020-103978, Noorddammerweg 30, exploitatievergunning horecabedrijf tot 20 januari 2024 (verzonden 20-01-2021);
 • 2020-073237, Vuurlijn 78 exploitatievergunning horecabedrijf tot 19 januari 2024 (verzonden 20-01-2021);
 • 2020-073246, Vuurlijn 78, Drank- en horecavergunning (verzonden 20-01-2021)
 • 2020-104527, Het Fort 55, horeca-exploitatievergunning (verlenging) tot 20 januari 2024 (verzonden 20-01-2021).

Uithoorn

 • 2020-101826, Plesmanlaan 27, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) tot 11 januari 2024 (verzonden 12-01-2021);
 • 2021-010010, Amstelplein, tijdelijke standplaatsvergunning Corona testbus GGD van 11 t/m 24 januari 2021 (verzonden 13-01-2021);
 • 2020-101772, Wilhelminakade 39h, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) tot 13 januari 2024 (verzonden 13-01-2021);
 • 2020-104990, Schans 29-32, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) tot 14 januari 2024 (verzonden 14-01-2021);
 • 2020-100083, Amstelplein 67-3a, horeca-exploitatievergunning (verlenging) tot 14 januari 2024 (verzonden 14-01-2021);
 • 2020-063033, Koningin Julianalaan 27, horeca-exploitatievergunning tot 21 januari 2024 (verzonden 21-01-2021).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2020-101377, Wiegerbruinlaan 4a, afwijzing incidentele standplaats december 2021 (verzonden 12-01-2021);