Omgevingsvergunning 24 november 2020

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-098372 Banken 1, het realiseren van een hooiberg met B&B ruimte (ontvangen 06-11-2020);
 • 2020-098385 Het Korte Eind 5, het realiseren van een werkruimte. (ontvangen 06-11-2020).

Uithoorn

 • 2020-097818 Eendracht 8, het plaatsen van een warmtepomp en geluidscherm (ontvangen 04-11-2020);
 • 2020-097921 Harlekijneend 34, het uitbreiden van de woning (ontvangen 05-11-2020);
 • 2020-098389 Prinses Irenelaan 12, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 09-11-2020);
 • 2020-099592 Amsterdamseweg, het creëren van een jongeren ontmoetingsplek (ontvangen 10-11-2020);
 • 2020-099597 Arthur van Schendellaan 82, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-11-2020);
 • 2020-099609 Frees 22, het vervangen van een draagmuur door een stalenbalk en het uitbreiden van de hal (ontvangen 10-11-2020);
 • 2020-099612 Prins Hendriklaan 6, het uitbreiden van de woning  (ontvangen 11-11-2020);
 • 2020-099628 Zijdelveld 54, het vergroten van het bestaande hotel en het toevoegen van een bedrijfswoning (ontvangen 11-11-2020);
 • 2020-100602 Dreeslaan 10, het plaatsen van een dakkapel (13-11-2020);
 • 2020-100609 Anthony Fokkerweg 26, het realiseren van wasboxen met een technische ruimte (13-11-2020);
 • 2020-101451 Ringslang 36, het plaatsen van een dakkapel (16-11-2020).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2020-088856, Dwarsweg 6, het wijzigen van het gebruik van agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 05-11-2020).

Uithoorn

 • 2020-086122, Spotvogel 2, het plaatsen van een overkapping (vergunningvrij, verzonden 05-11-2020);
 • 2020-091487, Harlekijneend 13, het plaatsen van een hek tbv inbraakbeveiliging (ingetrokken 16-11-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-083999, Vuurlijn 30, het plaatsen van een terrasoverkapping (verdaagd, verzonden 10-11-2020).

Uithoorn

 • 2020-083993, Wiegerbruinlaan bij rotonde, het plaatsen van een reclame aan de lichtmast (verdaagd, verzonden 11-11-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-082386 Pastoor J. van Dijklaan 71, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (verzonden 09-11-2020);
 • 2020-082387 Anjerlaan 1, het plaatsen van een warmtepomp met geluid reducerende schermen op het dak van de school (verzonden 18-11-2020);
 • 2020-086118, Vuurlijn 78, het melden brandveilig gebruik en het plaatsen van een reclame-uiting (verzonden 18-11-2020).

Uithoorn

 • 2020-090351, Weegbree 48, het wijzigen van de garage pui (verzonden 09-11-2020);
 • 2020-094870, Geertruidahoeve 40, het wijzigen van kozijnen naar openslaande deuren van de woning (verzonden 04-11-2020);