Omgevingsvergunning 23 juni 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-054352 Mrg. Noordmanlaan 79, het plaatsen van een schutting (ontvangen11-06-2020);
 • 2020-055288 Jaagpad 18a, het aanleggen van een steiger(ontvangen 15-06-2020).

Uithoorn

 • 2020-053088 Sportlaan 10 , het wijzigen kantoorgebouw in 13 appartementen. (ontvangen 05-06-2020);
 • 2020-053931 Wijk Thamerdal, MFA gebouw (ontvangen 08-06-20);
 • 2020-054126 Industrieweg 15, het wijzigen van een kantoorpand ( ontvangen 10-06-2020) ;
 • 2020-054163 van Seumerenlaan 5, Het realiseren van een kantoorpand (ontvangen 10-06-2020);
 • 2020-054172 Tesselschadelaan 74, het plaatsen van 2 dakkappellen (10-06-2020);
 • 2020-055297 Fazant 61, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 15-06-2020);
 • 2020-053931 nabij Kuyperlaan 50, het realiseren van een multifunctioneel gebouw. (ontvangen 08-06-20).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

De Kwakel

2020-050927, Chrysantenlaan 8, het kappen of snoeien van 5 bomen op gemeentegrond (ingetrokken 10-06-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2020-038621, Klein Karekiet, het bouwen van 36 appartementen met bergingen (verzonden 11-06-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-048379, Couperuslaan 16, het plaatsen van twee dakkapellen (verzonden 10-06-2020).