Omgevingsvergunning 23 februari 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-018540, Schootsveld 12, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 05-02-2021);
 • 2021-018945, Arthur van Schendellaan 51a, het aanvragen van tijdelijke huisvesting. (ontvangen 08-02-2021);
 • 2021-018952, Zijdelweg 71, het plaatsen van lichtmastreclame. (ontvangen 08-02-2021);
 • 2021-020498, Admiraal de Ruyterlaan 24A, het plaatsen van een overkapping en het vervangen van een houten berging. (ontvangen 12-02-2021);
 • 2021-020503, Helene Swarthlaan 39, het vervangen van een dakkapel. (ontvangen 14-02-2021);
 • 2021-020558, Couperuslaan 9, het vergroten van de woning. (ontvangen 04-01-2021);
 • 2021-021379, Tesselschadelaan 1, het plaatsen van een dubbel dakkapel met nekverhoging. (ontvangen 15-02-2021).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-113176, Helene Swarthlaan 9, het plaatsen van een dakkapel (vergunningsvrij, verzonden 08-02-2021);
 • 2020-104299, Anne Franklaan 1, het bouwen van een aanbouw aan de tandartsenpraktijk (ingetrokken, verzonden 09-02-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2020-110384, het bouwen van 37 woningen op het perceel Vinckenbuurt Allure aan de Amstel (verzonden 16-02-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-104306, Jaagpad 12, het aanleggen van een steiger (verzonden 01-02-2021);
 • 2020-104301, Jaagpad 13a, het plaatsen van een steiger (verzonden 01-02-2021);
 • 2020-110883, Drechtdijk 38, het verbreden van de brug (verzonden 10-02-2021);
 • 2020-109773, Cotoneaster 21 en 31, het dichtzetten van een oversteek tussen 2 bedrijfsgebouwen (verzonden 10-02-2021);
 • 2020-092268, Anemoonlaan 14, 16, 18, 20 en 61, 63, 65, 67, het bouwen van 8 woningen (verzonden 11-02-2021).

Uithoorn

 • 2020-109600, Schans 108, het wijzigen van de functie van horeca en bedrijfswoning naar twee woningen (verzonden 10-02-2021);
 • 2021-016150, Colijnlaan 152, het veranderen van een kozijn (verzonden 17-02-2021).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-018340, het aanvragen van een standplaatsvergunning. (ontvangen 07-02-2021);
 • 2021-019935, Wederik 3-49, voor het plaatsen van een schafkeet, een ecotoilet en een opslagcontainer van 3 maart t/m 9 april 2021. (ontvangen 11-02-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn

 • 2020-112636, Koningin Julianalaan 22-24, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf tot 16 februari 2024 (verzonden 16-02-21).

Overige bekendmakingen Uithoorn/ De Kwakel

 • 2021-011151, het plaatsen van reclameborden voor de campagne ‘Mono’ van de Vervoerregio Amsterdam van 12 t/m 26 april 2021 (verzonden 09-02-2021);
 • 2021-011581, het plaatsen van reclameborden voor de ‘Snelheidscampagne’ van de Vervoerregio Amsterdam van 17 t/m 31 mei 2021 (verzonden 09-02-2021);
 • 2021-011643, het plaatsen van reclameborden voor de campagne ‘BOB’ van de Vervoerregio Amsterdam van 19 juli t/m 2 augustus 2021 (verzonden 15-02-2021);
 • 2021-011645, het plaatsen van reclameborden voor de campagne ‘doortrappen’ van de Vervoerregio Amsterdam van 2 t/m 16 augustus 2021 (verzonden 15-02-2021);
 • 2021-011646, het plaatsen van reclameborden voor de campagne ‘Scholen zijn weer begonnen’ van de Vervoerregio Amsterdam van 23 augustus t/m 6 september 2021 (verzonden 15-02-2021).