Omgevingsvergunning 23 maart 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van een schutting. (ontvangen 04-03-2021);
 • 2021-027540, Bromelialaan 40, het vervangen van het riool. (ontvangen 05-03-2021);
 • 2021-028119, Noorddammerweg 17, het slopen en opnieuw opbouwen van de achtergevel. (ontvangen 08-03-2021);
 • 2021-030130, Anemoonlaan 43, een parkeerplaats in de voortuin creëren. (ontvangen 14-03-2021.;
 • 2021-030125, Anemoonlaan 41, een parkeerplaats in de voortuin creëren. (ontvangen 13-03-2021.;
 • 2021-030697, Kwakelsepad 24, het plaatsen van een Mantelzorgwoning op het erf. (ontvangen 15-03-2021). 

Uithoorn

 • 2021-027495, Willem de Feschweg 2, het plaatsen van een houten berging. (ontvangen 04-03-2021);
 • 2021-027546, Albert Veweylaan 119, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 06-03-2021);
 • 2021-030129, Amsteldijk-Zuid 253, het plaatsen van lichtmasten bij de roei- en kanovereniging. (ontvangen 14-03-2021);
 • 2021-030628, Industrieweg 7. Het aanvragen van geluidschermen. (ontvangen 15-03-2021;

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen


Uithoorn

 • 2021-014054, Admiraal van Ghentlaan 59, het wijzigen van de bestemming van kantoor naar kinderdagverblijf (ingetrokken, verzonden 5-3-2021)
 • 2020-110403, Thamerlaan 19A, het plaatsen van een dakterras (ingetrokken, verzonden 11-03-2021);
 • 2021-020503, Helene Swarthlaan 39, het vervangen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 17-03-2021);
 • 2021-017525, Vogellaan 64, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 18-03-2021);
 • 2021-017573, Vogellaan 68, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 18-03-2021);
 • 2021-017535, Vogellaan 66, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 18-03-2021);
 • 2021-027546, Albert Verweylaan 119, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 19-03-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2021-014063, Colijnlaan 18, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 18-03-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-011485, Langs de Hoofdweg, het aanleggen van een kabel (verzonden 11-03-2021).

Uithoorn

 • 2021-020558, Couperuslaan 9, het vergroten van de woning (verzonden 15-03-2021);

Overige vergunningen

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-084581, Aalberselaan, inrichten bouwplaats van 12 april t/m 22 augustus 2021 (verzonden 05-03-2021);
 • 2021-011906, Ter hoogte van de groenstrook tussen busbaan en de Industrieweg het aanleggen van een kabel (verzonden 15-3-2021).

Meldingen milieu

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-028205, Achterweg 62, het breken van bouw en sloopaval door een puinbreker, 2 dagen tussen 29 maart en 29 juni 2021 (ontvangen 08-03-2021).