Omgevingsvergunning 22 december 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-106558 Boterdijk 152, het plaatsen van een mantelzorgwoning (ontvangen 06-12-2020);
 • 2020-106561 Jaagpad13, het vervangen van de huidige steiger (ontvangen 04-12-2020);
 • 2020-107226 Pastoor C. Vasselaan 4, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 08-12-2020).

Uithoorn

 • 2020-106563 herinrichting centrum (ontvangen 07-12-2020);
 • 2020-106961 Fazant 47, het bouwen van dakkapel (ontvangen 07-12-2020);
 • 2020-107181 Grauwe Gans 45, een overkapping maken bij de voordeuren.(ontvangen 08-12-2020);
 • 2020-109600 Schans 108, het afwijken van het bestemmingsplan (ontvangen 16-12-2020);
 • 2020-109570 Marktplein 17, het wijzigen van het logo op de voorgevel (ontvangen 16-12-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Uithoorn

 • 2020-092389, Ganzendiep 10, het slopen en nieuw bouwen van een schuur/overkapping (vergunningvrij, verzonden 07-12-2020);
 • 2020-103507, Buitendijks 38, het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak (vergunningvrij, verzonden 09-12-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

•    2020-091844, Thamerweg 75 a, het tijdelijk bewonen van een schuur (verzonden 10-12-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 •  2020-089801, Iepenlaan 30, het tijdelijk wijzigen bestemmingsplan van het bijgebouw naar tijdelijke woning voor een periode tot en met 16 juni 2021 (verzonden 16-12-2020).

Uithoorn

 •  2020-099612, Prins Hendriklaan 6, het uitbreiden van de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning (verzonden 10-12-2020);
 • 2020-100609, Anthony Fokkerweg 26, het realiseren van vier wasboxen met een technische ruimte (verzonden 10-12-2020);
 • 2020-102203, Flottielje 10, het stucen van een vrijstaande woning (verzonden 14-12-2020);
 • 2020-092281, Ebro 162, het maken van een uitrit naar prive terrein (verzonden 10-12-2020).