Omgevingsvergunning 21 juli 2020

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

  • 2020-063897 Iepenlaan 21, het dempen van een sloot (ontvangen 10-07-2020);
  • 2020-065320 Achterweg 17, het ombouwen van een agrarische woning naar een plattelandswoning (ontvangen 13-07-2020).

Uithoorn

  • 2020-065327 Marijnenlaan 12, het ombouwen van een kamer voor B&B (ontvangen 14-07-20);
  • 2020-065330 Arthur van Schendellaan 10, het plaatsen van een warmtepomp op het dak van een school (ontvangen 15-07-2020);
  • 2020-065481 Grevelingen 19, het plaatsen van een steiger/vlonder (ontvangen 16-07-2020);

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

De Kwakel

  • 2020-056858 Vuurlijn 9, het aanleggen van een inrit (ingetrokken 03-07-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

  • 2020-038621, Klein Karekiet 1 t/m 71, het bouwen van 36 appartementen met bergingen (verzonden 16-07-2020).