Omgevingsvergunning 20 april 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-036246, Anemoonlaan 49, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 05-04-2021);
 • 2021-039442, Anemoonlaan 45, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 15-04-2021).

Uithoorn

 • 2021-036215, de Uithoornlijn, aanvraag omgevingsvergunning. (ontvangen 31-03-2021);
 • 2021-038494, Spotvogel 2, het parkeren op eigen terrein. (ontvangen 09-04-2021);
 • 2021-038442, Amsterdamseweg, het bouwen van loodsen, (ontvangen 09-04-2021).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2021-025041, Clara Egginklaan 16, het plaatsen van palen voor een vlonder (ingetrokken, bevestiging 07-04-2021 verzonden).

Buiten behandeling/ Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-009843, Geertruidahoeve 44, het plaatsen van een veranda (buiten behandeling 29-03-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-026179, Anemoonlaan 53, het parkeren in de tuin (verzonden 15-04-2021).

Uithoorn

 • 2021-018952, Zijdelweg, het plaatsen van lichtmastreclame (verzonden 06-04-2021);
 • 2021-034228, Wilhelminakade 139, het plaatsen van balkonbeglazing (verzonden 07-04-2021);
 • 2021-022784, Grauwe Gans 62, het uitbouwen van de woning en vervangen van de gevelbeplating (verzonden 14-04-2021);
 • 2021-023261, Blauwe gans 7, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 23-03-2021);
 • 2021-022764, Rotgans 19, het stucen van de gevels en het vernieuwen van de dakkappelen en de dakpannen (verzonden 23-03-2021).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2021-037334, Kuyperlaan 50, aanvraag drank- en horecavergunning (ontvangen 29-03-2021)
 • 2021-035114, Arthur van Schendellaan 59, aanvraag drank- en horecavergunning (ontvangen 29-03-2021);
 • 2021-038009, Blauwe Gans 7, het plaatsen van een afvalcontainer van 23 mei t/m 31 juli 2021
 • 2021-037782, Nicolaas Beetslaan 2-59, het plaatsen van een schaftkeet een ecotoilet en een kopgevelsteiger van 26 april t/m 1 oktober 2021);
 • 2021-037796, Brede school Legmeer, het rijdend verzetsmuseum, van 26 mei t/m 2 juni 2021. (ontvangen 08-04-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2021-029673, Colijnlaan 132, het plaatsen van een afvalcontainer. (verzonden 07-04-2021);
 • 2021-036319, Wilhelminakade 11, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) (verzonden 12-04-2021).