Omgevingsvergunning 1 september 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-075850 Gravenhof 12, het plaatsen van een vlonder en grondkering (ontvangen 22-08-2020).

Uithoorn

 • 2020-075077 P.C. Hooftlaan 1, het bouwen van een tuinhuis met overkapping(ontvangen 19-08-2020).
 • 2020-076244 Allure aan de Amstel BN 48, terrein voormalige Vleeschhoek, het aanleggen van een inrit (ontvangen 24-08-2020).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-068890, In het Midden 85, het snoeien van takken van een boom (ingetrokken, verzonden 26-08-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2020-061690, ter hoogte van Zijdelweg 53 en Amsterdamseweg 26, het plaatsen van 2 reclameborden aan lichtmasten (verzonden 21-08-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-061674 Achterweg 27, het bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte (verzonden 17-08-2020).

Uithoorn

 • 2020-060733 Fender 10, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 17-08-2020);
 • 2020-070033, Anton Philipsweg 1 en Johan Wagenaarweg 1, het vervangen van een reclamezuil en het aanbrengen van gevelreclame (verzonden 20-08-2020);
 • 2020-058290, Wiegerbruinlaan 81, het opdelen van een hal in 2 units (verzonden 21-08-2020);
 • 2020-071646, Zegge 105, het wijzigen van het gebruik van de woning voor meerdere huishoudens ( alleen voor jongeren) (verzonden 21-08-2020);
 • 2020-063404, Burgemeester Fremery Kalfflaan 7 (Allure aan de Amstel), het realiseren van een in/uitrit (verzonden 24-08-2020).

Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend.