Omgevingsvergunning 1 juni 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

De Kwakel

 • 2021-048703, Anemoonlaan 59, het parkeren in de voortuin (ontvangen 17-05-2021).

Uithoorn

 • 2021-048713, De Gasperilaan 4, het plaatsen van een afscheidingenhaag (ontvangen 18-05-2021);
 • 2021-050081, Molenlaan 11 B, het aanvragen van perifere detailhandel (ontvangen 19-05-2021);
 • 2021-051064, Tesselschadelaan 9, het gedeeltelijk vervangen van een draagmuur (ontvangen 25-05-2021);
 • 2021-051637, Langs de Baan 12, het vervangen van een kozijn (ontvangen 26-05-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2021-035027, Noorddammerweg 68, het wijzigen van de functie van de woning (verzonden 19-05-2021);
 • 2021-350022, Achterweg 20, het uitbreiden van de verwerking/bedrijfsruimte (verzonden 25-05-2021).

Uithoorn

 • 2021-036215, Uithoornlijn (ter hoogte van Langs de Baan tot en met Admiraal de Ruyterlaan, grondwerkzaamheden ten behoeve van de uithoornlijn (verzonden 25-05-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-036246, Anemoonlaan 49, het parkeren in de voortuin (verzonden 17-05-2021);
 • 2021-040744, Achterweg 67, 69 en 71, het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning in een plattelandswoning (verzonden 17-05-2021);
 • 2021-039442, Anemoonlaan 45, het parkeren in de voortuin (verzonden 19-05-2021);
 • 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van geluidscherm (verzonden op 29-04 2021) Rectificatie; 19-5-2021 - 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning (verzonden op 29 april 2021)
 • 2021-035037, Boterdijk 123, het vergroten van de bestaande woning (verzonden 25-05-2021).

Uithoorn

 • 2021-040113, Du Perronlaan 62 en 64, het vervangen van kozijnen (verzonden 17-05-2021);
 • 2021-045438, Randhoornweg 100, het plaatsen van een overkapping (verzonden 26-05-2021);
 • 2021-038522, Knobbelzwaan 1, het plaatsen van een overkapping (verzonden 26-05-2021).

Overige vergunningen

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2021-047857, aanvraag drank- en horecavergunning voor het Polderfeest van 28 juli tot en met 1 september 2021 (ontvangen 14-05-2021);
 • 2021-048401, Eendracht 8, het plaatsen van een afvalcontainer van 14 juni tot en met 18 juni 2021 (ontvangen 14-05-2021).

Uithoorn

 • 021-050137, Dorpsstraat 39, het plaatsen van een afvalcontainer (ontvangen 20-05-2021).