Omgevingsvergunning 18 februari 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-018463, de Vuurlinie, het aanpassen van de weg en parkeerplaats de Batterij (ontvangen 03-02-2020);
 • 2020-017675, Boterdijk 142, het bouwen van een tuinkamer / veranda (ontvangen 03-02-2020);
 • 2020-019233, Iepenlaan 9, het bouwen van een berging met carport en veranda (ontvangen 08-02-2020);
 • 2020-019236, achter de Noorddammerweg 45, het vergroten van een kassencomplex en aanbrengen van 8 laaddocks (ontvangen 06-02-2020);
 • 2020-020670, Poelweg 2, het vergroten van een bestaande opslagloods (ontvangen 11-2-20);
 • 2020-020006, Drechtdijk 12, het maken van een dakkaper en dakkapellen (ontvangen 07-02-2020);
 • 2020-020774, Bezworen Kerf 4, het bouwen van een bedrijfsgebouw (ontvangen 11-02-2020).

Uithoorn

 • 2020-017164, Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeerplek op eigen terrein (ontvangen 01-02-2020);
 • 2020-018518, Wiegerbruinlaan 77, het afwijken van het bestemmingsplan voor een fitnesscentrum (ontvangen 06-02-2020);
 • 2020-019231, Ebro 146, het verkleinen van het raam in de voorgevel (ontvangen 07-02-2020).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2019-086039, Hoofdweg 113, het uitbreiden van een spuitcabine (ingetrokken 03-02-2020);
 • 2019-098905, Poelweg 56, het vergroten van een kassencomplex en aanbrengen van 8 laaddocks (ingetrokken 11-02-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2019-098928, Kwakelsepad 24, voor vergroten van de woning (verzonden 11-02-2020).

Uithoorn

 • 2019-099944, Johan de Wittlaan 81, het realiseren van een uitbouw en het maken van een constructieve doorbraak (verzonden 03-02-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2019-094573, Vuurlijn 78, het wijzigen van de voorgevel van het bijgebouw (verzonden 05-02-2020);
 • 2019-093846, Pastoor J. van Dijklaan 73, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 10-02-2020).

Uithoorn

 • 2019-097699, Schermerhornlaan 20, het vergroten van de woning (verzonden 05-02-2020);
 • 2019-091509, Arthur van Schendellaan 100 A, het toevoegen van een maatschappelijke functie aan de bestemming aan sporthal De Scheg (verzonden 11-02-2020).