Omgevingsvergunning 18 augustus 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-072032 Achterweg 180, het herbouwen van een kasconstructie na brandschade (ontvangen 07-08-2020);
 • 2020-072956 Drechtdijk 145, het plaatsen van een schutting (ontvangen 12-08-2020).

Uithoorn

 • 2020-069998 Burg. Brautigamlaan 50, het plaatse van div. bouwwerken (ontvangen 30-07-2020);
 • 2020-070033 Anton Philipsweg 1, het vervangen van een reclamezuil. (ontvangen 30-07-2020);
 • 2020-071638 Tesselschadelaan 23, het doorbreken van een muur tussen keuken en woonkamer (ontvangen 06-08-2020);
 • 2020-072950 Jacob Catslaan 36, het bouwen van een overkapping in de tuin (ontvangen 11-08-2020);
 • 2020-072928 Amsteldijk-Noord 173, het aansluiten van een zakelijke glasvezelkabel (ontvangen 10-08-2020).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-060742, Petrus Steenkampweg 2, het uitvoeren van handelingen met gevolg voor beschermde monumenten, vergunningvrij (verzonden 13-08-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-057405; Jaagpad 18c, het plaatsen van een steiger (verzonden 12-08-2020).

Uithoorn

 • 2020-056501, Boterdijk 34, het uitbouwen van een woning (verzonden 12-08-2020);
 • 2020-056511, Boterdijk 34, het tijdelijk gebruik van een schuur als woning tijdens renovatie hoofdwoning (verzonden 12-08-2020);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel

 • 2020-057772, Achterweg 11, het plaatsen van watersilo's en een OWB unit (verzonden 03-08-2020);
 • 2020-065320, Achterweg 17 en 19, het wijzigen van het gebruik van agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 06-08-2020).    

Uithoorn

 • 2020-056866 Brandgans 42, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 20-07-2020);
 • 2020-056492 Brandgans 42, het plaatsen van een tweede dakkapel aan de achterzijde van de woning (verzonden 20-07-2020);
 • 2020-068060, Knobbelzwaan 108, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 06-08-2020);
 • 2020-068016 Amsterdamseweg; het aanleggen van telecommunicatie leiding op het perceel ter hoogte van de busbaan en de Amsterdamseweg  (verzonden 12-08-2020).