Omgevingsvergunning 16 april 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-034792, nabij de Poelweg, het plaatsen van een damwand en het verbreden van een brug (ontvangen 30-03-2020);
 • 2020-037273, Vuurlijn 78, het ophogen van een perceel (ontvangen 06-04-2020).

Uithoorn

 • 2020-034797, Marktplein 63, het verstevigen van de constructie van café De Gevel (ontvangen 31-03-2020);
 • 2020-036226, Colijnlaan 24, het plaatsen van een schutting (ontvangen 02-04-2020);
 • 2020-037279, Burgemeester Brautigamlaan 12, het plaatsen van een schutting (ontvangen 07-04-2020);
 • 2020-037283,Vuurlijn tussen Ringdijk en Watsonweg, het reconstrueren van de weg en het verbeteren van de dijk (ontvangen 07-004-2020).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-021237, Koekoek 118, het realiseren van een uitweg met laadpaal ingetrokken, verzonden 08-04-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-019233, Iepenlaan 9, het bouwen van een berging met carport en veranda (verzonden 30-03-2020);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-018518, Wiegerbruinlaan 77, het afwijken van het bestemmingsplan voor een fitnesscentrum (verzonden 01-04-2020);
 • 2020-021241, Legmeer-West veld E-H, Het oprichten van 55 woningen (verzonden 08-04-2020);
 • 2020-022686, Grevelingen 40, het restaureren en herbestemming van de voormalig Genieloods tot woning (verzonden 09-04-2020);
 • 2020-030440, Amstelplein 57, het plaatsen van terrasschermen (verzonden 07-04-2020).