Omgevingsvergunning 15 september 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

  • 2020-063418, Jaagpad 14, het aanleggen van een steiger (verzonden 02-09-2020);
  • 2020-063897, Iepenlaan 21, het plaatsen van een dam en maken van een inrit (verzonden 04-09-2020). 

Uithoorn

  • 2020-078885, Cort van der Lindenplein 7, het verwijderen van een ongebruikte leiding (ontvangen 01-09-2020);
  • 2020-079916, In het Midden 117, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 04-09-2020).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

  • 2020-069998, Burgemeester Brautigamlaan 50, het plaatsen van diverse bouwwerken (ingetrokken 26-08-2020);
  • 2020-072950,  Jacob Catslaan 36, het plaatsen van een overkapping (vergunningsvrij 09-09-2020);
  • 2020-065904, Thamerlaan 2, het maken van een fietsuitrit in de achtertuin (vergunningsvrij 09-09-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

  • 2020-037273 Nabij Vuurlijn 78, het ophogen van percelen (verzonden 01-09-2020).

Uithoorn

  • 2020-063439, Plesmanlaan 2 t/m 16, 20 t/m 54, 58 t/m 74, 29 t/m 69, 75, 79 t/m 87 en Admiraal de Ruyterlaan 3 t/m 73, het renoveren van 98 woningen (verzonden 31-08-2020);
  • 2020-058672, Vogellaan 43, het realiseren van een dakterras en het wijzigen van de gevel (verzonden 10-09-2020).