Omgevingsvergunning 14-10-2020

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 •  2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex (ontvangen 25-09-2020);
 • 2020-086122, Spotvogel 2, het plaatsen van een overkapping (ontvangen 25-09-2020);
 • 2020-086913, Boterdijk 191, het uitbouwen van een dak tussen 2 uitbouwen (ontvangen 30-09-2020); 
 • 2020-088856, Dwarsweg 6, het ombouwen van een agrarische woning naar een plattelandswoning (ontvangen 05-10-2020).

Uithoorn

 •  2020-088073, Marktplein 11, het plaatsen van een tent voor een winterterras (ontvangen 02-10-2020);
 •  2020-088198 Joost van den Vondelstraat 2, het veranderen van de voorgevel (ontvangen 02-10-2020); 
 •  2020-088200, Buitendijks 23, het plaatsen van een overkapping/blokhut. (ontvangen 04-10-2020).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

De Kwakel

 • 2020-075850, Gravenhof 12, het plaatsen van een vlonder en grondkering (vergunningsvrij, verzonden 28-09-2020);
 • 2020-061690, Nabij Zijdelweg 53 en Amsterdamseweg 26, het plaatsen van 2 reclame-uitingen aan lichtmasten (ingetrokken, verzonden 02-10-2020);
 • 2020-084939, Ebro 96, het plaatsen van een tuinhuis/blokhut (vergunningsvrij, verzonden 05-10-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-072032, Achterweg 180, het herbouwen van een kasconstructie na brandschade (verzonden 2-10-2020).

Uithoorn

 • 2020-070109, Thamerweg 34, het uitbouwen van een woning (verzonden 28-09-2020);
 • 2020-079371, Aan de Randhoornweg (evenemententerrein), het plaatsen van een tijdelijke luchthal en en kleedkamers voor een periode van 18 maanden, (verzonden 30-09-2020);
 • 2020-065330, Arthur van Schendellaan 100e, het plaatsen van een warmtepomp op het dak van de school Startnest (verzonden 07-10-2020).