Omgevingsvergunning 12 mei 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2020-042420, Joh. Enschedeweg 40, het gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan voor het geven van workshops (ontvangen 26-04-2020);
 • 2020-043749, In het Midden 91, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (ontvangen 01-05-2020);
 • 2020-044121, Grevelingen 42, het bouwen van een schuurtje in de tuin bij de Genieloods (ontvangen 06-05-2020);
 • 2020-044122, Johan de Wittlaan 83, het verbouwen van een school tot woningen (ontvangen 06-05-2020).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2020-032066, Boterdijk 76, het realiseren van een in-/uitrit (ingetrokken, verzonden 24-04-2020);
 • 2020-032384, Mgr. Noordmanlaan 76, het vervangen van de bestaande beschoeiing (vergunningvrij, verzonden 29-04-2020).

Uithoorn

 • 2020-017164, Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeerplaats op eigen terrein (ingetrokken, verzonden 07-05-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-023516, Jaagpad 7A, het bouwen van een recreatiewoning met berging (verzonden 23-04-2020);
 • 2020-027886, Langs het Jaagpad 7A, het plaatsen van golfbrekers (verzonden 28-04-2020).

Uithoorn

 • 2020-034797, Marktplein 63, het verstevigen van de constructie van café de Gevel (verzonden 30-04-2020);
 • 2020-029716, Nicolaas Beetslaan 118, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel (verzonden 01-05-2020);
 • 2020-040052, Grevelingen 19, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 07-05-2020).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2020-040823, standplaatsvergunning voor de verkoop van groente en fruit op dinsdag en donderdag op het Amstelplein (ontvangen 21-04-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Uithoorn

 • 2020-042354, Bilderdijklaan 27, vergunning ingebruikname gemeentegrond van 8 t/m 29 mei 2020 (verzonden 30-04-2020).