Omgevingsvergunning 12 januari 2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-110390 Vuurlijn 78, het plaatsen van 3 vlaggenmasten. (ontvangen 18-12-2020);
 • 2020-11883 Drechtdijk 38, het verbreden van de brug. (ontvangen 21-12-2020).

Uithoorn

 • 2020-109773 Cotoneaster 21 en 31, het dichtzetten van een oversteek tussen 2 gebouwen. (ontvangen 17-12-2020);
 • 2020-109985 Wiegerbruinlaan mast 16, het plaatsen van lichtmastreclame. (ontvangen 17-12-2020);
 • 2020-110384 Vinckenbuurt Allure aan de Amstel, het bouwen van 37 woningen. (ontvangen 18-12-2020);
 • 2020-110403 Thamerlaan 19, het plaatsen van een dakterras. (ontvangen 19-12-2020);
 • 2020-110408 Grebbe 7, het plaatsen van een dakkapel, nieuwe kozijnen en vervangen oud dakkapel. (ontvangen 19-12-2020);
 • 2020-110879 Wilhelminakade, 10782, 10753, 10754 kadastraal B, het aanvragen van een nieuwbouwplan Wilhelminakade. (ontvangen 21-12-2020);
 • 2020-111246 Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeerplaats op eigen terrein. (ontvangen 22-12-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-101451, Ringslang 36, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (vergunningsvrij 22-12-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-092268, Anemoonlaan 61, 63, 65, 67 en UT Hanenpad 14, 16, 18, 20, het oprichten van 8 woningen (verzonden, 29-12-2020);
 • 2020-098372, Banken 1, het realiseren van een hooiberg met B&B ruimte. (verzonden 30-12-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2020-104809, Vuurlijn 13A, het bouwen van een woning (verzonden 24-12-2020).

Uithoorn

 • 2020-095337, Industrieweg 6, het vervangen van 2 lichtreclames (verzonden 18-12-2020)
 • 2020-097921, Harlekijneend 34, het uitbreiden van de woning (verzonden 22-12-2020)
 • 2020-099609, Frees 22, het vervangen van een draagmuur en het uitbreiden van de hal (verzonden 22-12-2020)
 • 2020-088073, voor Marktplein 11, het tijdelijk plaatsen van een tent ten behoeve van een winterterras voor een periode tot en met 31 maart 2021 (23-12-2020)
 • 2020-093958, Langs de Baan 3, het vergroten van de woning (verzonden 28-12-2020)
 • 2020-099592, Amsterdamseweg, het realiseren van een tijdelijke jongeren ontmoetingsplek tot uiterlijk 31 januari 2023 (verzonden 5-1-2021).