Omgevingsvergunning 11 juni 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2020-049316, Drechtdijk 27, het verbouwen en vergroten van de woning (ontvangen 25-05-2020);
 • 2020-049824, Bezworen Kerf 4, het vervangen van de dakpannen voor een rieten dak en plaatsen van een dakkapel (ontvangen 27-05-2020);
 • 2020-050927, Chrysantenlaan 8, het kappen of snoeien van 5 bomen op gemeentegrond (ontvangen 01-06-2020);
 • 2020-051536, Boterdijk 78, het slopen van de oude schuur en het bouwen van een nieuwe schuur (ontvangen 02-06-2020).

Uithoorn

 • 2020-048024, C. Verolmelaan 200, het afwijken van het bestemmingsplan het geven van fitness op maat (ontvangen 20-05-2020);
 • 2020-048379, Couperuslaan 16, het plaatsen van 2 dakkapellen (ontvangen 22-05-2020);
 • 2020-050937, Colijnlaan 96, het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen 01-06-2020);
 • 2020-051531, Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en inrichting t.b.v. Short-Stay appartementen (ontvangen 02-06-2020).

Verrlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2020-037273, Nabij Vuurlijn 78, het ophogen van het  perceel (verzonden 29-05-2020);

Uithoorn

 • 2020-036226, Colijnlaan 24, het plaatsen van een schutting (verzonden 27-05-2020);
 • 2020-038616, Marktplein 17A, het realiseren van een serre op de eerste verdieping (verzonden 03-06-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-047081, Brunel 12, het plaatsen van kunststof kozijnen in de voorgevel (verzonden 27-05-2020);
 • 2020-037283, Vuurlinie, tussen de Ringdijk en Watsonweg, het reconstrueren van de weg en het verbeteren van de dijk (verzonden 02-06-2020).