Omgevingsvergunning 10 november 2020

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2020-093958 Langs de Baan 3, het vergroten van de woning (ontvangen 23-10-2020):
 • 2020-094870 Geertruidahoeve 40, het plaatsen van openslaande deuren in de voorgevel (ontvangen 27-10-2020);
 • 2020-095337 Industrieweg 6, het vervangen van 2 lichtreclames (ontvangen 28-10-2020).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2020-091183, Gouwzee 63, het aanbouwen van een berging (ingetrokken 22-10-2020);
 • 2020-094362, Elbe 14, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (vergunningsvrij, verzonden 28-10-2020);
 • 2020-093475, Weegbree 15, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (vergunningsvrij, verzonden 28-10-2020);
 • 2020-090350, Kalslagerweg ter hoogte van nr. 20, het aanleggen van een waterleiding voor een hemelwaterberging (vergunningsvrij, verzonden 02-11-2020);
 • 2020-092374, Knobbelzwaan 33, het plaatsen van een schutting (ingetrokken 26-10-2020).

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-088200, Buitendijks 23, het plaatsen van een bijbehorende bouwwerk met een open constructie en hiermee de parkeerplaats onderdeel te maken van de achtertuin (weigering 04-11-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-083990, Amsteldijk-Noord 26, het plaatsen van zonnecollectoren en het vervangen van kozijnen bij een monument (verzonden 28-10-2020);
 • 2020-088198, Joost van den Vondellaan 24, het veranderen van de voorgevel (verzonden 29-10-2020);
 • 2020-044122, Johan de Wittlaan 83, het verbouwen van een school tot woningen (verzonden 02-11-2020).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2020-095506 het plaatsen van 20 reclameborden voor de actie “Open je wereld.nu” van 04 t/m 13-11-2020. (ontvangen 28-10-2020);
 • 2020-096318, Arthur van Schendellaan, het aanvragen van een standplaats voor een bevolkingsonderzoek. (ontvangen 29-10-2020);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2020-093987, Staartmees 14, vergunning ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van een container van 7-10 t/m 11-11-2020 (verzonden 4-11-2020).