Omgevingsvergunning 24 januari 2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2023-012027, in de buurt van het tramstation aan de Faunalaan, het plaatsen van een vleermuispaal en insectenhotel (ontvangen 13-01-2023);
 • 2023-013026, Potgieterlaan 18, het plaatsen van een erker voorzijde woning (ontvangen 17-01-2023).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-122650, ter hoogte van Boterdijk 52-54, Plan Veenhof (ingetrokken 10-01-2023).

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-107049, Nolenslaan 3, het plaatsen van een dakkapel (buiten behandeling, verzonden 13-01-2023).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2022-102524, Jaagpad 2 Kadastraal D 3220, het plaatsen van cameramasten, een antenne met windmeetapparatuur en het aanleggen van kabels (beslistermijn verlengd, 16-01-2023);
 • 2022-082033, Steenwijkerveld 3, het bouwen van een schuur (beslistermijn verlengd 18-01-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-099368, Vuurlijn 78, het inrichten van het terrein ten behoeve van een tijdelijk parkeerterrein en ontsluitingsweg voor de periode tot aan de inwerkingtreding van een opnieuw in procedure te brengen bestemmingsplan (verzonden, 09-12-2022).

Uithoorn

 • 2022-115157, Zijdelveld 41, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 13-01-2023).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2023-011336, Vuurlijn 30, het aanvragen van een ontheffing sluitingstijden op 10 februari 2023 (ontvangen 11-01-2023);
 • 2023-012939, Egeltjesbos, het aanvragen van vergunning klein evenement “4 mei herdenking” op 4 mei 2023. (ontvangen 18-01-2023);
 • 2023-012243, Vuurlijn 30, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet. 

Uithoorn

 • 2023-009160, evenemententerrein Legmeer. Het aanvragen van een evenementenvergunning voor de Kermis Uithoorn van 2 t/m 9 oktober 2023 (ontvangen 05-01-2023);
 • 2023-009132, C. Verolmelaan 160-166. Het aanvragen van een evenementvergunning voor een snuffelmarkt van 29 maart t/m 1 april 2023 (ontvangen 04-01-2023);
 • 2023-010106, Nicolaas Beetslaan 136, het plaatsen van bouwmateriaal in een parkeervak van 18 januari t/m 18 februari 2023 (ontvangen 09-01-2023);
 • 2023-009538, Koningin Julianalaan 20, het wijzigen van de leidinggevende alcoholwetvergunning (ontvangen 06-01-2023);
 • 2023-009954, Wilhelminakade 5, het verlengen van een horeca exploitatievergunning (ontvangen 06-01-2023);
 • 2023-010086, Wilhelminakade 5, het verlengen van een vergunning aanwezigheid kansspelautomaten (ontvangen 6-01-2023);
 • 2023-011403, evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een kofferbakmarkt op 18 april 2023 (ontvangen 12-01-2023);
 • 2023-02312, Fregat 19, het plaatsen van een afvalcontainer van 13 maart t/m 7 april 2023 (ontvangen 17-01-2023);
 • 2023-012428, Potgieterstraat 48, het plaatsen van een afvalcontainer van 23 januari t/m 24 maart 2023 (ontvangen 16-01-2023).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-125499, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de “Cadeaumarkt” van 1 t/m 4 maart, 6 t/m 10 juni, 19 t/m 23 september en 29 november t/m 2 december 2023 (verzonden 09-01-2023);  
 • 2022-118154, de kruising van de Boerlagelaan en de busbaan ter hoogte van het busstation, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden in de avonden en nachten van 17 t/m 20 februari 2023, van 24 t/m 27 februari 2023 en van 3 t/m 6 maart 2023 (verzonden 10-01-2023);
 • 2022-110583, evenemententerrein Legmeer-West, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het foodtruckfestival HOPPAAA! Van 27 t/m 30 april 2023 (verzonden 10-01-2023);
 • 2022-115604, Sportpark de Randhoorn en diverse straten, evenementenvergunning Uithoorn Mooiste, de loop op 29 januari 2023 (verzonden 12-01-2022);
 • 2022-114211, Thamerweg 64, tijdelijke vergunning voor woningvormen (verleend 11-01-2023).