Omgevingsvergunning 10 januari 2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-124695, Tamerhof, het plaatsen van een golfballenvanger (ontvangen 22-12-2022);
 • 2022-125154, Boterdijk 91, het bouwen van een werktuigloods (ontvangen 23-12-2022);
 • 2022-126321, Wilhelminakade, het wijzigen van gebruik B&B (ontvangen 28-12-2022).

Uithoorn

 • 2022-124667, Zanglijster 9, het renoveren van de woning (ontvangen 21-12-2022);
 • 2022-124677, Goudlijster 10, het verbreden van de oprit (ontvangen 21-12-2022);
 • 2022-124711, Sportlaan 15, het bouwen van 16 twee onder een kap woningen (ontvangen 22-12-2022);
 • 2022-125095, Wilhelminakade 141, het plaatsen van glazen windschermen op het balkon (ontvangen 25-12-2022);
 • 2022-119136, Arthur van Schendellaan 51-51A, Kabouterhuis aanvraag brandveilig gebruik (ontvangen 02-12-2022);
 • 2023-009003, Schans 1, het plaatsen van een trap (ontvangen 04-01-2023).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-123688, Boterdijk 109, het plaatsen van zonnepanelen in een weiland (ingetrokken, 03-01-2023);
 • 2022-105963, Achterweg 52, nieuwbouw bedrijfspand Agriom (ingetrokken 04-01-2023).

Uithoorn

 • 2022-122625, Brunel 57, het plaatsen van een overkapping (ingetrokken 22-12-2022);
 • 2022-123693, Wilhelminakade 123, het plaatsen van balkonbeglazing (ingetrokken 21-12-2022).

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-100324, Koningin Julianalaan 35, het constructief versterken van een verzakte muur (buiten behandeling gesteld, 29-12-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2022-104234, Boterdijk 27, het maken van een dam met uitrit en het plaatsen van een toegangspoort (beslistermijn verlengd, 13-12-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-093790, Dwarsweg 12, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 12-12-2022);
 • 2022-095133, Bezworen Kerf 25, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 12-12-2022);
 • 2022-104234, Boterdijk 27, het maken van een dam met uitrit en het plaatsen van een toegangspoort (verzonden 13-12-2022);
 • 2022-095136, Het Lange Eind 26, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 27-12-2022).

Uithoorn

 • 2022-106575, Brandgans 1, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 16-12-2022);
 • 2022-110106, Zijdelweg 45, het plaatsen van dakkapellen (verzonden 16-12-2022);
 • 2022-112766, Zijdelveld tussen 66B en 66C , het nieuwbouwen van een woning, het plaatsen van een brug en een nooddam (verzonden 29-12-2022);
 • 2022-095123, Koningin Máximalaan, het plaatsen van reclame (verzonden 27-12-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2023-003297, Steenwycklaan 16, het verlengen van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 02-01-2023).

Uithoorn

 • 2022-123870, het aanvragen van een evenementsvergunning voor de Lichtjesloop 2023 op 17 februari 2023 (ontvangen 21-12-2022);
 • 2022-124045, onthulling rotonde Koningin Máximalaan op 4 februari 2023 (ontvangen 19-12-2022);
 • 2022-124735, nabij de Faunalaan en Aan de Zoom. Aanvraag ontheffing geluidshinder van 25 februari t/m 5 maart 2023 (ontvangen 23-12-2022);
 • 22022-126203, Alfons Ariënslaan 1, het aanvragen van een verlenging horeca exploitatievergunning (ontvangen 28-12-2022);
 • 2023-007119, Weegbree 55 Alkwin College, het aanvragen van een ontheffing alcoholwet vergunning op 28-29 april en 20-21 oktober 2023 (ontvangen 03-01-2023);
 • 2023-006371, Grevelingen 34, het verlengen van de exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 03-01-2023);
 • 2022-125499, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de “Cadeaumarkt” van 1 t/m 4 maart 2023 en van 6 t/m 10 juni 2023 en 19 t/m 23 september en 29 november t/m 2 december 2023 (ontvangen 27-12-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-117527, de tram-busbaan gelegen tussen de Boerlagelaan en de Eindhalte, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden in de nachten van 5 t/m 11 februari 2023 (verleend 02-01-2023);
 • 2022-108419, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op 10 juni 2023 (verleend 02-01-2023);
 • 2022-108422, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op 23 september 2023 (verleend 02-01-2023);
 • 2022-108424, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op 2 december 2023 (verleend 02-01-2023);
 • 2022-123938, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan AKU “Loopevenement Uithoorns Mooiste” van 15 t/m 29 januari 2023 (ontvangen 21-12-2022), (verzonden 04-01-2023);
 • 2022-117524, Zijdelweg, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden in de avonden en nachten van 8 t/m 11 februari 2023 en een reservenacht van 11 op 12 februari 2023 (verleend 04-01-2023);
 • 2022-123183, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Steunpunt Vrijwilligersorganisatie” (verzonden 05-01-2023);
 • 2022-126207, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Opening Rotonde gemeente Uithoorn” (ontvangen 28-12-2022) (verzonden 05-01-2023);
 • 2022-122194, Jan van Galenlaan 23, het plaatsen van een afvalcontainer van 11 januari t/m 4 maart 2023 (ontvangen 15-12-2022) (verstuurd 05-01-2023);
 • 2022-121612, Fokkemast 19, het plaatsen van een opslagcontainer, schaftkeet, ecotoilet en een hoogwerker voor schilderwerkzaamheden van 9 januari t/m 13 mei 2023 (ontvangen 09-12-2022) (verstuurd 05-01-2023);
 • 2022-107224, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Foodtruckfestival Hoppaaa! Van 27 t/m 30 april 2023 (verzonden 06-01-2023).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-105033, Industrieweg 20, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van het aanrijden van de voertuigen voorafgaand aan het Eindexamengala op 20 april 2023 (verzonden 23-12-2022).

Meldingen milieu

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2023-002406, Hoofdweg 4, het starten van een bedrijf (ontvangen 02-01-2023).