Omgevingsvergunning 8 maart 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-023375, Vuurlijn 30, het plaatsen van een veranda. (ontvangen 17-02-2022);
 • 2022-023380, Vuurlijn 78, het aanvragen van een parkeerplaats. (ontvangen 17-02-2022);
 • 2022-026372, Bezworen Kerf 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning. (ontvangen 28-02-2022);
 • 2022-027320, Banken 1B, het uitbreiden van het kunstenaarsatelier. (ontvangen 28-02-2022);
 • 2022-027314, Drechtdijk 25, het slopen van de fundering. (ontvangen 01-03-2022).

Uithoorn

 • 2022-024114, Pieter Hellendaalweg 12, het vervangen van een kozijn. (ontvangen 18-02-2022);
 • 2022-024117, Boerlagelaan , UHL-82 het plaatsen van een grondkering. (ontvangen 18-02-2022);
 • 2022-026090, Brederolaan 36, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 25-02-2022);
 • 2022-026111, Coupure 7, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 23-02-2022);
 • 2022-027300, Fregat 12, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 02-03-2022);
 • 2022-027308, IJsbaan 8, het uitbreiden en splitsen van de woning. (ontvangen 01-03-2022);

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-023380, Vuurlijn 78, het aanvragen van een parkeerplaats. (ingetrokken 22-02-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2021-119016, Het Fort 45, het gedeeltelijk vernieuwen van de woning (verzonden 21-2-2022);
 • 2021-109469, naast Vuurlijn 17, het bouwen van een woning (verzonden 23-02-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. .

De Kwakel

 • 2022-009278, Chrysantenlaan 13, het uitbreiden van de woning (verzonden 23-02-2022);
 • 2022-015338, Amsteldijk-Noord 82, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 03-03-2022);

Uithoorn

 • 2022-012441, Harlekijneend 2, het vervangen van een blokhut en het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 03-03-2022);

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-023646, Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementenvergunning Amsterdam Open Canoepolo tournament van 11 t/m 12 juni 2022 (ontvangen 20-02-2022);
 • 2022-027031, Arthur van Schendellaan 53, het melden van een klein evenement Buitenspeeldag op 8 juni 2022 (ontvangen 02-03-2022);
 • 2022-026989, Zijdelwaardplein 100, exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 02-03-2022).
 • 2022-026802, het plaatsen reclameborden overheidscampagne “Mono” van 11 t/m 25 april 2022 (ontvangen 01-03-2022);
 • 2022-025344, het plaatsen van reclameborden voor de cadeaumarkt op het Amstelplein op 10 maart 2022. (ontvangen 23-02-2022);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-016267, Legmeerplein, standplaatsvergunning op dinsdag en woensdag van 1 april 2022 t/m 31 maart 2023 (verzonden 23-02-2022);
 • 2022-016274, Amstelplein, standplaatsvergunning op donderdag van 1 april 2022 t/m 31 maart 2023 (verzonden 23-02-2022);
 • 2021-114869, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Kermis Uithoorn van 9 t/m 13 maart 2022 (verzonden 24-02-2022);
 • 2022-025655, het plaatsen van 20 reclameborden om bekendheid te geven aan de ‘Kermis Uithoorn”. (verzonden 01-03-2022);
 • 2022-021025, Alexanderpoort en Prins Bernhardlaan, het plaatsen van 1 schaftkeet, 1 ecotoilet, 1 steiger en 1 hoogwerker voor onderhoudswerkzaamheden van 28 februari t/m 12 december 2022. (verzonden 01-03-2022); 
 • 2022-025697, Ter Braaklaan thv 23, het plaatsen van een opslagcontainer , een ecotoilet en 2 rolsteigers voor buitenschilderwerk aan de Arthur van Schendellaan 126-140 van 2 maart t/m 14 april 2022. (verzonden 02-03-2022);
 • 2022-025832, Zijdelweg ter hoogte van Wiegerbruinlaan en Anthony Fokkerweg, ontheffing geluidhinder van 28 maart 23.00 uur tot 29 maart 07.00 uur (verzonden 02-03-2022);
 • 2022-025346, Amstelplein, evenementenvergunning Braderie op 12 maart, 14 mei, 22 oktober en 19 november 2022 (verzonden 03-03-2022);
 • 2022-018078, Zijdelwaardplein 77B, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 04-03-2022).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-019609, centrum Uithoorn, verklaring van geen bezwaar wandeltocht op 5 april 2022 (verzonden 01-03-2022).

Meldingen milieu

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-00248062, Joh Enschedeweg 1a, het starten van het bedrijf Sushi Time Catering BV. (melding ontvangen 22-02-2022);
 • 2022-027154, Zijdelwaardplein 100, het starten van een afhaal winkel. (melding ontvangen 01-03-2022).