Omgevingsvergunning 6 september 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

2022-084735, Mijnsherenweg 8, het wijzigen van het gebruik en uitbreiden van het bedrijfspand, (ontvangen 19-08-2022).

Uithoorn

 • 2022-084740, Clara Egginklaan 46, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 20-08-2022);
 • 2022-082921, Cartografielaan 29, het uitbreiden van de woning (ontvangen 16-08-2022);
 • 2022-082963, Pimpelmees 12, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 16-08-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2022-070401, Hoofdweg 77, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 30-8-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-072038, Bezworen Kerf 24A, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning Bezworen Kerf 24A (verzonden 23-08-2022);
 • 2022-067928, Jaagpad 6, het bouwen van een nieuwe woning (verzonden 25-08-2022).
 • 2022-072855, Achterweg 69, vervangen van een steunpilaar (verzonden 31-08-2022);
 • 2022-072855, Achterweg 69, restaureren van een keermuur (verzonden 31-08-2022).

Uithoorn

 • 2022-071652, Brandgans 39, het plaatsen van dakkapellen (verzonden 31-08-2022);

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-084287, Ringslang 40, het plaatsen van een afvalcontainer van 26 augustus t/m 28 oktober 2022 (ontvangen 18-08-2022);
 • 2022-084731, Felix Timmermanslaan (garageplein), melding buurtfeest op 24 september 2022 (ontvangen 21-08-2022);
 • 2022-085300, Fazant 1, melding klein evenement voor het organiseren van de oplevering Legmeer West 4-5-6 op 2 september 2022 (ontvangen 23-08-2022);
 • 2022-085387, N231 tussen de N196 en brug Vrouwenakker, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden op 16 oktober 2022 van 7.00 tot 17.00 uur (ontvangen 23-08-2022);
 • 2022-087158, Spotvogel, melding buurtbarbecue op 24 september 2022 (ontvangen 29-08-2022);
 • 2022-087684, Zijdelwaardplein 60, aanvraag evenementenvergunning op 8 oktober 2022 (ontvangen 30-08-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-084392, Boerlagelaan, ontheffing geluidhinder op 28 augustus 2022 van 8.00 tot 18.00 uur (verzonden 24-08-2022);
 • 2022-059083, Koningin Julianalaan 20, alcoholwetvergunning (verzonden 25-08-2022);
 • 2022-059079, Koningin Julianalaan 20, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 25-08-2022);
 • 2022-059089. Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (verzonden 25-08-2022);
 • 2022-031823, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Kermis van 12 t/m 16 oktober 2022 (verzonden 25-08-2022)
 • 2022-070567, Marktplein, evenementenvergunning Cultuurmarkt Uithoorn & De Kwakel op 17 september 2022 van 11.00 tot 17.00 uur (verzonden 02-09-2022)

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-080925, Du Perronlaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue op 2 september 2022 (verzonden 24-08-2022);
 • 2022-083453, Marktplein 21, incidentele festiviteit op 2 september 2022 (verzonden 24-08-2022);
 • 2022-085300, Fazant/Waterhoen, verklaring van geen bezwaar feestelijke oplevering woonwijk 4, 5, 6 Legmeer-West op 2 september 2022 (verzonden 01-09-2022).