Omgevingsvergunning 4 oktober 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-095133, Bezworen Kerf 25, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (ontvangen 22-09-2022);
 • 2022-095136, Het lange Eind 26, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (ontvangen 22-09-2022);
 • 2022-095141, Vuurlijn Oost. Het verbeteren van het dijklichaam (ontvangen 22-09-2022);
 • 2022-095753, Boterdijk 31, het verbouwen van het woonhuis (ontvangen 23-09-2022).

Uithoorn

 • 2022-094652, Couperuslaan 12, het plaatsen van dakkapellen (ontvangen 21-09-2022);
 • 2022-095123, Koningin Máximalaan mastnummer 389-05. Het plaatsen van lichtmastreclame (ontvangen 21-09-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2022-079844, Het Korte Eind 1-29, het vergroten van het tuinhuisje (verzonden 28-09-2022).

Uithoorn

 • 2022-079488, Schans 15, het plaatsen van dakkapellen, gevelwijziging en realiseren van een dakterras (verzonden 28-09-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-076478, Graslaan 5, het bouwen van een garage voorzijde woning (verzonden 16-09-2022);
 • 2022-076498, Graslaan 7, het plaatsen van een garage voorzijde woning (verzonden 16-09-2022).

Uithoorn

 • 2022-066132, Koningin Máximalaan 44, het nieuwbouwen van politiebureau Aalsmeer-Uithoorn (verzonden 19-09-2022);
 • 2022-081857, Burgemeester Letschertlaan 23, het doorbreken van een muur en het gebruiken van de garage als verblijfsruimte (verzonden 20-09-2022);
 • 2022-079481, J.N. Wagenaarweg 1, het realiseren van een in-/uitweg met parkeervakken (verzonden 21-09-2022);
 • 2022-080258, Reigersbek 2, het plaatsen van een kozijn en verwijderen van een garagedeur (verzonden 22-09-2022);
 • 2022-090403, Koekoek 36, het parkeren in de voortuin (verzonden 26-09-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-091728, Bromelialaan 18, het organiseren van een buurt BBQ op 15 september 2022 (ontvangen 12-09-2022);
 • 2022-093790, Dwarsweg 12, het omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 16-09-2022);
 • 2022-093730, Kerklaan voor het dorpshuis de Quakel, het plaatsen van een museumwagen op 8 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);
 • 2022-095242, De Kwakel diverse locaties, het aanvragen van een evenementvergunning voor de Bokkentocht op 22 oktober 2022 (ontvangen 22-09-2022);
 • 2022-096372, Kerklaan 10, het plaatsen van materiaalwagens en een mobiele camera crane voor filmopname van 1 t/m 4 oktober 2022 (ontvangen 27-9-2022);
 • 2022-096084, Kerklaan 10, het aanvragen van een filmvergunning voor 1 t/m 4 oktober 2022 (ontvangen 26-09-2022).

Uithoorn

 • 2022-091888, Arthur van Schendellaan 46, het aanvragen vaneen exploitatievergunning (ontvangen 12-09-2022);
 • 2022-092260, Knautia, het plaatsen van een afvalcontainer voor het vernieuwen van daken van 12 september t/m 28 oktober 2022 (ontvangen 13-09-2022); 
 • 2022-092320, Thamerweg 63, het plaatsen van bouwmateriaal van 19 september t/m 7 oktober 2022 (ontvangen 13-09-2022);
 • 2022-093785, Ter Braaklaan 23, het plaatsen van een warmtepomp (ontvangen 18-09-2022);
 • 2022-093882, Uithoornlijn, aanvulling op ontheffing geluidshinder 4 t/m 7 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);
 • 2022-095074, Uithoorn en De Kwakel, aanvraag vergunning intocht Sinterklaas 12 november 2022 (ontvangen 22-09-2022);
 • 2022-095882, Uithoorn en De Kwakel, aanvraag vergunning uitzwaaien Sinterklaas op 6 december 2022 (ontvangen 26-09-2022);
 • 2022-094704, Busstation Uithoorn nabij Boerlagelaan, het plaatsen van een koffiestand op 3 oktober 2022 (ontvangen 21-09-2022);
 • 2022-093882, Zijdelweg UHL-109, aanvraag ontheffing geluidshinder van 4 t/m 7 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);
 • 2022-094222, Wilhelminakade 161, het aanvragen van een vergunning voor een buurt-bbq op 21 september 2022 (ontvangen 20-09-2022);
 • 2022-096478, Leopoldlaan 29, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 september t/m 6 oktober 2022 (ontvangen 27-09-22);
 • 2022-097070, Weegbree 55, het aanvragen van een artikel 35 alcoholwetvergunning toneelgroep Maskerade van 21 t/m 22 oktober 2022 (ontvangen 28-09-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-093549, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan: “Qua Kunst & Ambacht De Kwakel” van 17 t/m 31 oktober 2022 (verzonden 29-09-2022).

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2022-091728, Bromelialaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue op donderdag 15 september 2022 (verzonden 20-09-2022).