Omgevingsvergunning 3 mei 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-041142, Hoofdweg 35, 81 en 141, het aanleggen van een CO2 leiding. (ontvangen 11-04-2022);
 • 2022-041654, Cyclamenlaan 30, het plaatsen van een overkapping. (ontvangen 13-04-2022);
 • 2022-045003, Drechtdijk 28, het bouwen van een nieuwe woning. (ontvangen 25-04-2022).

Uithoorn

 • 2022-041081, Zijdelweg, het aanpassen van de onderdoorgang voor UHL. (ontvangen 13-04-2022);
 • 2022-041082, Rode Klaver 31, het verwijderen van asbest en nieuwe kozijnen plaatsen. (ontvangen 12-04-2022);
 • 2022-043066, Geertruidahoeve 44, het kappen van een boom. (ontvangen 19-04-2022);
 • 2022-043960, Bergeend 9, het plaatsen van een overkapping. (ontvangen 20-04-2022);
 • 2022-043965, Elbe 19, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 21-04-2022);
 • 2022-043969, Thamerlaan 41, het plaatsen van een aanbouw, opbouw en een schuur. (ontvangen 22-04-2022);
 • 2022-045560, Prinses Christinalaan 99, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 28-04-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2022-037784, Rosmarijn 16, het wijzigen van de kozijnen van de woning (ingetrokken op 7-04-2022)

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-011933, Bieslook 57, plaatsen van dakopbouw op het dak van de woning (weigering verzonden 14-04-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2022-011933, Bieslook 57, plaatsen van dakopbouw op het dak van de woning (verzonden 08-03-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-016257, Boterdijk 177, het plaatsen van dakkapellen, wijziging dakgoot en aanpassen gevel (verzonden 19-04-2022).

Uithoorn

 • 2022-032787, Langs de baan 8, het wijzigen van de kozijnen en rabatdelen van de woning, (verzonden 13-04-2022);
 • 2022-024117, Boerlagelaan, het realiseren van een grondkering en het verleggen van een fiets- en voetpad, (verzonden 14-04-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-043243, Kerklaan 22, het aanvragen van een alcoholwetvergunning. (ontvangen 21-04-2022);
 • 2022-043249, Kerklaan 22 , het aanvragen van een exploitatievergunning horecabedrijf. (ontvangen 21-04-2022).

Uithoorn

 • 2022-041454, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Rommelroute Uithoorn” op 21 mei 2022); (ontvangen 14-04-2022);
 • 2022-042165, Zijdelweg 45, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 18-04-2022);
 • 2022-041872, Petrus Steenkampweg, het aanvragen van een geluidshindervergunning voor UHL-96. (ontvangen 15-04-2022);
 • 2022-041982, UWTC Randhoornweg 90, het aanvragen van een evenementenvergunning voor Nederlandse Kampioenschappen BMX van 1 t/m 7 juli 2022. (ontvangen 17-04-2022);
 • 2022-043103, het plaatsen van driehoeksreclameborden om bekendheid te geven aan “Kunstroute Zijdelveld” van 29 mei t/m 12 juni 2022. (ontvangen 20-04-2022); 
 • 2022-042993, De Eger, het aanvragen van een evenementvergunning voor een buurt BBQ van 11 t/m 12 juni 2022. (ontvangen 20-04-2022);
 • 2022-043938, Parkeerplaats Zijdelwaardplein, het plaatsen van een GGD testunit, elke dinsdag en vrijdag van 3 mei t/m 29 juli 2022. ( ontvangen 21-04-2022);
 • 2022-045163, Bijvoet 11, het plaatsen van een afvalcontainer op 10 juni 2022. (ontvangen 26-04-2022);
 • 2022-045196, Stationsstraat 41-45, het aanvraag van een evenementenvergunning “Dag van de Bouw” op 17 juni 2022);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-021578, Kerklaan, evenementenvergunning viering Koningsdag De Kwakel op 17 april 2022 (verzonden 14-04-2022).

Uithoorn

 • 2022-038424, parkeerterrein Zoogdierenlaan, het plaatsen van een trailer van het Verzetsmuseum van 9 t/m 17 mei 2022. (verzonden 21-04-2022);
 • 2022-038246, Slauerhofflaan 1-5, het plaatsen van een rolsteiger voor onderhoud van 25 april t/m 3 juni 2022. (verzonden 21-04-2022);
 • 2022-038248, Marsmanlaan 1-5, en de Nijhoflaan , het plaatsen van een ecotoilet, een schaftkeet en een rolsteiger voor onderhoud van 25 april t/m 3 juni 2022. (verzonden 21-04-2022);
 • 022-034079, busbaan tussen Boerlagelaan en de halte Uithoorn Centrum, ontheffing geluidhinder van 24 april t/m 8 juli 2022 voor twee avonden per week. (verzonden 25-04-2022).

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2022-029543, Egeltjesbos, melding herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2022 (verzonden 14-04-2022).

Uithoorn

 • 2022-039974, Marktplein 11, incidentele festiviteit op woensdag 27 april 2022 (verzonden 13-04-2022);
 • 2022-039824, het stiltemonument bij de Thamerkerk, melding herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2022 (verzonden 26-04-2022).