Omgevingsvergunning 28 juni 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-061906, Achterweg 7, het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. (ontvangen 11-06-2022);
 • 2022-065129, Boterdijk 182, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 21-06-2022);
 • 2022-065133, Jaagpad 13, het verbouwen en verduurzamen van de woning. (ontvangen 20-06-2022).

Uithoorn

 • 2022-062741, Aalberselaan 15, het aanbrengen van dakisolatie en het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 13-06-2022);
 • 2022-066132, Koningin Máximalaan, het bouwen van een nieuw politiebureau. (ontvangen 23-06-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2022-054535, Koningin Emmalaan 4, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken 14-06-2022);
 • 2022-056932, Achterberglaan 66, het plaatsen van een dakkapel (vergunningsvrij 14-06-2022);
 • 2022-056929, Thamerlaan 3, het maken van een in/uitrit (ingetrokken 16-06-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2022-047252: Joh. Enschedeweg 21, het uitbreiden van de bedrijfsruimte (verzonden 10-06-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-038170, Achterweg 40, het verstrekken van logies aan arbeidsmigranten in de bedrijfswoning in afwijking van het bestemmingsplan. (verzonden 14-06-2022);
 • 2022-045003, Drechtdijk 28, het bouwen van een woning. (verzonden 13-06-2022);
 • 2022-032349, Het Fort 55, het kappen van 3 slechte bomen (verzonden 13-06-2022);

Uithoorn

 • 2022-041081, Zijdelweg, het realiseren van aanpassingen aan de onderdoorgang (verzonden 08-06-2022);
 • 2022-033409, Vuurlinie hof 2 t/m 188 en 1 t/m 69, het bouwen van 3 appartementen blokken en 2 “2-onder 1 kap” woningen   (verzonden 15-06-2022).

Overige vergunningen - Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-065343, evenemententerrein De Kwakel, het plaatsen van reclameborden en 1 spandoek om bekendheid te geven aan “Kooyman Polderloop” van 22 juli t/m 4 augustus 2022. (ontvangen 21-06-2022).

Uithoorn

 • 2022-062202, C.T. Storkweg 21, aanvraag ontheffing artikel 35 Alcoholwet op 17 september 2022 tijdens de “DemolitionDay 2022” (ontvangen 13-06-2022);
 • 2022-064651, Evenemententerrein Legmeer -West, het aanvragen van een vergunning artikel 35 alcoholwet voor  “All American Sunday” op 24 juni 2022. (ontvangen 20-06-2022);
 • 2022-065045, Zijdelveld 54, kennisgeving incidentele festiviteit op 3 juli 2022. (ontvangen 20-06-2022);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-062672, Vuurlijn 30, ontheffing art. 35 Alcoholwet van 25 juni t/m 3 juli 2022 (verzonden 16 juni 2022)
 • 2022-057243, Vuurlijn 30, ontheffing later sluitingsuur 9 juli 2022 (verzonden 16 juni 2022);
 • 2022-065343, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de Kooyman Polderloop ” van 22 juli t/m 4 augustus 2022. (verzonden 23-06-2022).

Uithoorn

 • 2022-041982, Randhoornweg 90 / Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning NK BMX op 2 en 3 juli 2022 (verzonden 16-06-2022);
 • 2022-063703, het plaatsen van driehoekreclameborden om bekendheid te geven aan “Connexxion zomerrooster” van 1 t/m 10 juli. (verzonden 23-06-2022.

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2022-061053, Drechtdijk, verklaring van geen bezwaar voor een buurtbarbecue bij appartementencomplex ‘de Leendershof’ op zaterdag 2 juni 2022 (verzonden 21-06-2022).