Omgevingsvergunning 26 juli 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-072038, Bezworen Kerf 24, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. (ontvangen 30-06-2022);
 • 2022-072855, Achterweg 69, het vervangen van een steunpilaar. (ontvangen 12-07-2022);
 • 2022-074119, Noorddammerweg 43, het realiseren van een bijgebouw. (ontvangen 17-07-2022).

Uithoorn

 • 2022-071581, Van Eedenlaan 29, het plaatsen van dakkapellen. (ontvangen 09-07-2022);
 • 2022-071625, Van Eedenlaan 31, het plaatsen van dakkapellen. (ontvangen 09-07-2022);
 • 2022-071652, Brandgans 39, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 11-07-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-065129, Boterdijk 182, het uitbouwen van de bestaande woning (ingetrokken 12-07-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2022-022270, Boterdijk 84, het bouwen van een nieuwbouw woning (verzonden 18-07-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-059909, Jan Luikenlaan 19, het plaatsen van een aanbouw achterzijde en een erker voorzijde en een constructieve doorbraak (verzonden 08-07-2022);
 • 2022-027308, IJsbaan 8, het wijzigen van de brandcompartimentering (verzonden 11-07-2022);
 • 2022-046833, Fermoor 2, het uitbreiden van de hoekwoning met een aanbouw (verzonden 12-07-2022);
 • 2022-067934, Colijnlaan 12, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-07-2022);
 • 2022-069399, Ebro 130, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-07-2022);
 • 2022-045560, Prinses Christinalaan 99, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-07-2022);
 • 2022-054712 Weegbree 7, uitbreiden van de woonwagen. (verzonden 14-07-2022).

Overige vergunningen / Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-072981, Zijdelweg aanvraag werken buiten reguliere werktijden van 3 t/m 4 oktober 2022 en van 14 t/m 16 oktober 2022. (ontvangen 13-07-2022);
 • 2022-073810, Aan de Zoom, het plaatsen van bouwmateriaal van 25 t/m 30 juli 2022. (ontvangen 13-07-2022);
 • 2022-074408, Legmeerplein 49 en grasveld, aanvraag evenementenvergunning “Speel Mee Uithoorn 2022” van 22 t/m 26 augustus 2022 (ontvangen 18-07-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-021956, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning “Polderfeest De Kwakel” van 3 t/m 7 augustus 2022. (verzonden 21-07-2022).

Uithoorn

 • 2022-054806, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning All American Sunday op 24 juli 2022 van 12.00 tot 19.00 uur (verzonden 14-07-2022);
 • 2022-066142, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Solidoe Zomerfestival van 26 juli t/m 18 augustus 2022 (verzonden 18-07-2022);
 • 2022-035796, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op 4 maart 2023 (verzonden 19-07-2022);
 • 2022-067177, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Kofferbakmarkt op 28 augustus 2022 (verzonden 19-07-2022); 
 • 2022-071587, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de “BOB campagne” van 24 augustus t/m 7 september 2022 (verzonden 19-07-2022);
 • 2022-057998, Randhoornweg 90, evenementenvergunning Ronde van de Stelling van Amsterdam op 21 augustus 2022 (verzonden 21-07-2022);
 • 2022-072898, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Concert C.O.V. Amicitia” van 16 t/m 30 september 2022. (verzonden 21-07-2022).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-057943, Kuifmees, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 27 augustus 2022 (verzonden 20-07-2022).