Omgevingsvergunning 25 januari 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-011515, Bertram 145, het aanvragen van een kapvergunning. (ontvangen 13-01-2022);
 • 2022-011933, Bieslook 57, een opbouw op de aanbouw. (ontvangen 12-01-2022);
 • 2022-012441, Harlekijneend 2, het vervangen van een blokhut en erfafscheiding. (ontvangen 18-01-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

 • 2022-090371, Ondernemingsweg 45, het vestigen van een tattoo shop (ingetrokken 29-12-2021);
 • 2021-114904, Hugo de Grootlaan 36, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde woning (vergunningvrij, verzonden 20-01-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2021-093601, Hoofdweg 59, het realiseren van flexwoningen (verzonden 6 januari 2022).

Uithoorn

 • 2021-103215, Rugstreeppad 18, het uitbreiden van uw woning en het plaatsen van een lichtkoepel (verzonden 3 januari 2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-064514, Hoofdweg 127, de bouw van een nieuwe kas, de renovatie van een bestaande bedrijfsruimte en de bouw van overige bouwwerken (verzonden 17-01-2022);
 • 2021-111891, Chrysantenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 17-01-2022);
 • 2021-113139, Poelweg 50, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 20-01-2022).

Uithoorn

 • 2021-110198, Zijdelweg, het plaatsen van lichtreclame op mastnr. 93 (verzonden 13-01-2022);
 • 2021-108200, Colijnlaan 24, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 17-01-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-111002, Het Fort 55, het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten (verzonden 20-01-2022).

Uithoorn

 • 2022-009332, Aan de Zoom, het plaatsen van een afvalcontainer. (ontvangen 04-01-2022).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-011458, Zijdelwaardplein 77B, het starten van een kebabhuis. (ontvangen 07-01-2022).