Omgevingsvergunning 23 augustus 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-079844, Het Korte Eind 1, het uitbouwen van de woning (ontvangen 03-08-2022);
 • 2022-082033, Steenwijkerveld 3, het bouwen van een schuur (ontvangen 11-08-2022);
 • 2022-082473, Achterweg 58a, het bouwen van kantoorruimte (ontvangen 12-08-2022);
 • 2022-082517, hoek Noorddammerweg 1a / Koningin Máximalaan, het plaatsen van een electrotrafohuisje (ontvangen 11-08-2022).

Uithoorn

 • 2022-079481, J.M. Wagenaarweg 1, het aanleggen van parkeervakken (ontvangen 01-08-2022);
 • 2022-079488, Schans 15, het plaatsen van een dakkapel en dakterras (ontvangen 01-08-2022);
 • 2022-080258, Reigersbek 2, het plaatsen van kozijnen en het verwijderen van een garagedeur (ontvangen 04-08-2022);
 • 2022-079844, Het Korte Eind 1, het vergroten van een schuurtje (ontvangen 03-08-2022);
 • 2022-082921, Cartografielaan 29, het uitbreiden van de woning (ontvangen 16-08-2022);
 • 2022-082963, Pimpelmees 12, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 16-08-2022).

Vergunningvrij/ Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-067847, Boterdijk 182, het plaatsen van een verdieping op de uitbouw (ingetrokken 04-07-2022).

Uithoorn

 • 2022-070373, Industrieweg 17, het kappen van drie bomen (ingetrokken 28-07-2022).

Buiten behandeling/ Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-043969, Thamerlaan 41, het bouwen van een aanbouw, opbouw en schuur (verzonden 28-07-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2022-067911, perceel C4397, gelegen naast het gebouw Boterdijk 27 te De Kwakel (beslistermijn verlengd 10-08-2022);
 • 2022-083568, N231 het aanvragen van een ontheffing geluidshinder i.v.m asfalteren op 16 oktober 2022. (ontvangen 17-08-2022).

Uithoorn

 • 2022-066132, Koningin Máximalaan, nieuwbouw politiebureau Aalsmeer/Uithoorn (verzonden 15-08-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-032337, Achterweg 22, het huisvesten van arbeidsmigranten in de bedrijfswoning (verzonden 03-08-2022);
 • 2022-032342, Achterweg 24, het huisvesten van arbeidsmigranten in de bedrijfswoning (verzonden 03-08-2022); 
 • 2022-032345, Achterweg 26, het huisvesten van arbeidsmigranten in de bedrijfswoning (verzonden 03-08-2022);
 • 2022-032346, Hoofdweg 12b, het huisvesten van arbeidsmigranten in de bedrijfswoning (verzonden 03-08-2022);
 • 2022-059949, Hoofdweg 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 03-08-2022);
 • 2022-022270, Boterdijk 84, het bouwen van een nieuwbouw woning (verzonden 10-08-2022).

Uithoorn

 • 2022-070393, Eems 97, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 29-07-2022);
 • 2022-071581, Van Eedenlaan 29, het plaatsen van dakkapellen (verzonden 01-08-2022);
 • 2022-071625, Van Eedenlaan 31, het plaatsen van dakkapellen (verzonden 01-08-2022);
 • 2022-074994, Helene Swarthlaan 13, het dichtbouwen van het balkon aan de voorzijde op de eerste verdieping en het wijzigen van de voorgevel (verzonden 03-08-2022).

Overige vergunningen ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-079469, Arthur van Schendellaan 100A, exploitatievergunning (ontvangen 03-08-2022);
 • 2022-079484, Arthur van Schendellaan 100A, alcoholwetvergunning (ontvangen 03-08-2022);
 • 2022-08753, Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning verkoop consumentenvuurwerk (ontvangen 05-08-2022);
 • 2022-080927, Du Perronlaan 54, Buurtbarbecue op 2 september 2022 (ontvangen 07-08-2022);
 • 2022-081857, Letschertlaan 85, het doorbreken van een muur. (ontvangen 10-08-2022);
 • 2022-082758, Vuurlijn 78, kennisgeving incidentele festiviteit op 26 augustus 2022 (ontvangen 15-08-2022);
 • 2022-083528, Grevelingen 30, aanvraag alcoholwetvergunning (ontvangen 17-08-2022);
 • 2022-083502, Grevelingen 30, aanvraag exploitatievergunning (ontvangen 17-08-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-021954, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Kermis de Kwakel van 2 t/m 6 september 2022 (verzonden 04-08-2022);
 • 2022-077571, Vuurlijn 30, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank van 26 augustus t/m 4 september 2022 (verzonden 09-08-2022).

Uithoorn

 • 2022-055586, C.T. Storkweg 21, evenementenvergunning Demolition Day op zaterdag 17 september 2022 (verzonden 02-08-2022);
 • 2022-062202, C.T. Storkweg 21, ontheffing artikel 35 Alcoholwet tijdens Demolition Day op zaterdag 17 september 2022 (verzonden 02-08-2022);
 • 2022-078663, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de “Kofferbakmarkt evenemententerrein Legmeer“ van 17 t/m 28 augustus 2022. (verzonden 04-08-2022);
 • 2022-078732, Admiraal de Ruyterlaan 104, het plaatsen van een afvalcontainer van 29 juli t/m 21 augustus 2022 (verzonden 04-08-2022); 
 • 2022-074408, Legmeerplein 49 & 55 (in en rondom), evenementenvergunning Speel Mee Week Uithoorn van 22 t/m 26 augustus 2022 (verzonden 09-08-2022);
 • 2022-066627, Boerlagelaan, wijziging ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden in de avonden/nachten van 17 t/m 19 oktober 2022 (verzonden 11-08-2022);
 • 2022-074450, Petrus Steenkampweg, wijziging ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden in de avonden van 23 september t/m 2 oktober 2022 (verzonden 16-08-2022);
 • 2022-072981, Zijdelweg, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden in de nacht van 3 op 4 oktober 2022 en het weekend van 14 tot en met 16 oktober 2022 (verzonden 17-08-2022).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-068355, parkeerplaats Evenemententerrein Randhoornweg, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Fiets Festival op 24 augustus 2022 (verzonden 03-08-2022);
 • 2022-069511, Molenlaan 30, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Opening van de brandweeroefenlocatie op 27 augustus 2022 (verzonden 09-08-2022);
 • 2022-079113, Arthur van Schendellaan 59, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Friends en Family Day op 14 augustus 2022 (verzonden 11-08-2022);
 • 2022-077520, grote speeltuin gelegen aan de Knobbelzwaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue op 24 september 2022 (verzonden 16-08-2022).