Omgevingsvergunning 22 maart 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-028066, Hooilaan 29, het realiseren van een dakopbouw. (ontvangen 03-03-2022);
 • 2022-030653, Chrysantenlaan 1, het verbouwen van de woning. (ontvangen 11-03-2022).

Uithoorn

 • 2022-028084, Gaastmeer 8, een houten schuur vervangen door een stenen. (ontvangen 02-03-2022);
 • 2022-026993, Pimpelmees 2, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 01-03-2022);
 • 2022-028438, Uithoornlijn, het plaatsen van 2 gelijkrichterstations. (ontvangen 04-03-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2022-014921, Ransuil 1, het bouwen van een garage (ingetrokken, verzonden 07-03-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-015799, Achterweg 46, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 11-03-2022);
 • 2022-014004, Steenwijkerveld 14, het plaatsen van een dakkapel, wijzigen dakgoot en kozijnen (verzonden 16 maart 2022).

Uithoorn

 • 2021-095749, Rodenbachlaan 49, het wijzigen van het brandcompartiment (verzonden 04-03-2022);
 • 2021-017726, Brederolaan 34, het plaatsen van een dakkapel voor en achter (verzonden 09-03-2022);
 • 2022-026090, Brederolaan 36, het plaatsen van een dakkapel achter (verzonden 11-03-2022);
 • 2022-027300, Fregat 12, het plaatsen van een dakkapel voor (verzonden 14-03-2022);
 • 2021-101997, A.M. de Jonglaan, 29 het verbouwen van een bijgebouw tot woning (verzonden 14-03-2022);
 • 2021-115369, Geertruidahoeve 44, het realiseren van een in-/uitweg en parkeren op eigen terrein (verzonden 14-03-2022).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Tegen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar maken. 

 • 2021-113763, Boterdijk 152, het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning voor de duur van de mantelzorg met een maximale instandhouding voor een periode van 15 jaar (verzonden 16-03-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-027856, Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenementenvergunning “Kwakel Open Air Festival”  (ontvangen 03-03-2022);
 • 2022-029543, het Egeltjesbos, melding klein evenement “4 mei herdenking” (ontvangen 09-03-2022);
 • 2022-030510, Uithoorn en De Kwakel, Bokkentocht, melding klein evenement op 23 april 2022 (ontvangen 12-03-2022).

Uithoorn

 • 2022-027880, Marktplein 19-21, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 04-03-2022);
 • 2022-029333, Koningin Julianalaan 20, aanvraag ontheffing sluitingsuur horecabedrijf (ontvangen 09-03-2022);
 • 2022-029327, Koningin Julianalaan 20, aanvraag aanwezigheidsvergunning speelautomaten (ontvangen 09-03-2022);
 • 2022-029324, Koningin Julianalaan 20, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 09-03-2022);
 • 2022-029326. Koningin Julianalaan 20, aanvraag alcoholwetvergunning (ontvangen 09-03-2022);
 • 2022-029433, Grevelingen 30, melding incidentele festiviteit op 27 mei 2022 (ontvangen 09-03-2022);
 • 2022-030392, na bij Faunalaan , het plaatsen van een schaftkeet van 1 mei t/m 25 september 2022. (ontvangen 11-03-2022);
 • 2022-030434, Zijdelwaardplein, incidentele standplaatsvergunning - GGD testunit van 11 april t/m 1 mei 2022 (ontvangen 10-03-2022)
 • 2022-031060, Wiegerbruinlaan 29, het inrichten van een onderhoudsdepot (ontvangen 14-03-2022); 
 • 2022-030472, Oranje Comité, het plaatsen van 2 spandoeken van 2 t/m 16 april 2022. (ontvangen 11-03-2022);
 • 2022-031823, Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Kermis van 12 t/m 16 oktober 2022 (ontvangen 16-03-2022);
 • 2022-031568, , Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Kermis van 4 t/m 8 oktober 2023 (ontvangen 16-03-2022);    
 • 2022-031565, Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Kermis van 8 t/m 12 maart 2023. (ontvangen 16-03-2022);
 • 2022-031760, Dorpsstraat 47, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 16-03-2022);
 • 2022-031778, Dorpsstraat 47, aanvraag alcohowetvergunning (ontvangen 16-03-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-026802, het plaatsen van reclameborden voor de overheidscampagne “MONO” van 11 t/m 25 april 2022 (verzonden 15-03-2022);
 • 2022-029240, het plaatsen van reclameborden voor het hardloopevenement “Uithoorns Mooiste” te De Kwakel en Uithoorn van 12 t/m 25 april 2022. (verzonden 15-03-2022);
 • 2022-030247, Zijdelwaardplein en Legmeerplein, standplaatsvergunning op 14, 15 en 16 maart 2022 (verzonden 16-03-2022).