Omgevingsvergunning 22 februari 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-019199, Anemoonlaan 15, het bouwen van een aanlegsteiger. (ontvangen 04-02-2022);
 • 2022-022270, Boterdijk 84, het bouwen van een nieuwbouw woning. (ontvangen 14-02-2022).

Uithoorn

 • 2022-019763, Bijvoet 26, het plaatsen van een binnendeur. (ontvangen 07-02-2022);
 • 2022-022264, Na bij de Faunalaan, het realiseren van keerwanden voor bushalte. (ontvangen 15-02-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • 2021-101997, A.M. de Jonglaan 29, het verbouwen van een bijgebouw tot woning (verzonden 07-02-2022);
 • 2021-115369, Geertruidahoeve 44, het realiseren van een in-/uitweg en parkeren op eigen terrein (verzonden 20-02-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-007655, Grevelingen 30, het plaatsen van PV panelen (verzonden 16-02-2022); 
 • 2022-016255, Randweg 5, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 17-02-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk

De Kwakel

 • 2022-021578, Kerklaan, evenementenvergunning Koningsdag op 27 april 2022 (ontvangen 12-02-2022);
 • 2022-021956, Evenementenlaan, evenementenvergunning Polderfeest van 3 t/m 7 augustus 2022 (ontvangen 14-02-2022);
 • 2022-021954, Evenementenlaan, evenementenvergunning Kermis De Kwakel van 2 t/m 6 september 2022 (ontvangen 14-02-2022);
 • 2022-022507, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit Bokkentocht op 23 april 2022 (ontvangen 16-02-2022);
 • 2022-022513, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit 5 jarig jubileum van het café op 1 april 2022 (ontvangen 16-02-2022);
 • 2022-022530, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit Koningsnacht op 26 april 2022 (ontvangen 16-02-2022);
 • 2022-022519, Drechtdijk 21, aanvraag ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor Koningsnacht, 5 jarig jubileum en de Kermis. (ontvangen 16-02-2022).

Uithoorn

 • 2022-021025, Prins Bernhardlaan / Alexanderpoort, ingebruikname gemeentegrond (bouwplaats) van 28 februari t/ 12 december 2022 (ontvangen 10-02-2022); 
 • 2022-021170, evenementenvergunning Avond4daagse Uithoorn 2022 van 31 mei t/m 3 juni 2022 (ontvangen 11-02-2022);
 • 2022-018128, Oranjepark, evenementenvergunning Allerzielen op 2 november 2022 (ontvangen 09-02-2022); 
 • 2022-022773, C. Verolmelaan 160, melding snuffelmarkt van 6 t/m 9 april 2022 (ontvangen 16-02-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-011268, Wilhelminakade 13 en 23, Alcoholwetvergunning (verzonden 10-02-2022);
 • 2022-117993, Koningin Julianalaan 16, Exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 17-02-2022).