Omgevingsvergunning 20 september 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-089050, Karel van Manderhof 17, het wijzigen van het gebruik en compartimenten van de woningen (ontvangen, 01-09-2022);
 • 2022-089399 Vogellaan 122, het maken van een in/uitrit t.b.v. oplaadpaal auto (ontvangen 02-09-2022);
 • 2022-091033 Ebro 182, het plaatsen van zonnepanelen op het dak (ontvangen 08-09-2022);
 • 2022-091034 Faunalaan 83, het plaatsen van een tuinhuis met fundering (ontvangen 07-09-2022);
 • 2022-090405, Eems 65, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 06-09-2022);
 • 2022-090403, Koekoek 36, het elektrisch parkeren in de voortuin (ontvangen 06-09-2022);
 • 2022-090402, Johan de Wittlaan 95, het constructief wijzigen van de verdiepingsvloer (ontvangen 05-09-2022);
 • 2022-091742, Arthur van Schendellaan 37, het aanvragen van lang parkeren (ontvangen 11-09-2022). 

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2022-076429, Koningin Máximalaan ter hoogte van de Watsonweg, het plaatsen van een lichtmastreclame ten bate van Kwalitaria Amstelplein (ingetrokken, 01-09-2022). 

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2022-074119, Noorddammerweg 43, het bouwen van een bijgebouw (verzonden 07-09-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-078557, Ebro 162, het bouwen van een carport (verzonden 07-09-2022);
 • 2022-082963, Pimpelmees 12, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 15-09-2022);
 • 2022-084740, Clara Egginklaan 46, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 15-09-2022);
 • 2022-068992, Ebro 182, het plaatsen van zonnepanelen (verzonden 08-09-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-089205, Arthur van Schendellaan 40-44, aanvraag verkoop consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2022 (ontvangen 01-09-2022);
 • 2022-090390, Admiraal van Ghentlaan, aanvraag buurtbarbecue op 24 september 2022 (ontvangen 07-09-2022).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-078502, C. Verolmelaan 160-166, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van magazijnverkoop van 28 september t/m 1 oktober 2022 (verzonden 07-09-2022);
 • 2022-084731, achter Felix Timmermanslaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtfeest op 24 september 2022 (verzonden 12-09-2022);
 • 2022-087158, Spotvogel, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue op 24 september 2022 (verzonden 14-09-2022);
 • 2022-090390, Admiraal van Ghentlaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue op 24 september 2022 (verzonden 14-09-2022).