Omgevingsvergunning 1 november 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-104234, Boterdijk 27, het aanleggen van een dam, uitrit en een toegangspoort (ontvangen 20-10-2022);
 • 2022-105963, Achterweg 58, het nieuw bouwen van een bedrijfspand (ontvangen 24-10-2022);
 • 2022-105967, Jaagpad 2, het verbouwen van de garage (ontvangen 24-10-2022);
 • 2022-102524, Brug De Kwakel / Nieuwveen, graafwerkzaamheden in een waterkering en plaatsen van cameramasten (ontvangen 14-10-2022).

Uithoorn

 • 2022-104237, Eems 65, het plaatsen van een dakkapel, (ontvangen 20-10-22).

Vergunningvrij/ Ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-079844, Het Korte Eind 1-29, het vergroten van het tuinhuisje (ingetrokken, verzonden 27-10-2022).

Uithoorn

 • 2022-090405, Eems 65, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken 20-10-2022).

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

2022-067911, perceel C4397, gelegen naast het gebouw Boterdijk 27 te De Kwakel, het aanleggen van een dam met duiker (buiten behandeling gesteld, 17-10-2022);
2022-074119, Noorddammerweg 43, het realiseren van een bijgebouw (geweigerd, 21-10-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-082870, De Gasperilaan 27, het gebruik van de woning door meerdere huishoudens in het kader van project onder de Pannen tot 1 juli 2025 (verzonden, 07-10-2022);
 • 2022-099127, Nijhofflaan 50, het gebruik van de woning door meerdere huishoudens in het kader van project onder de Pannen tot 1 juli 2025 (verzonden, 24-10-2022);
 • 2022-089050, Karel van der Manderhof 17, het wijzigen van het gebruik en compartimenten van de woningen (verzonden, 25-10-2022);
 • 2022-094652, Couperuslaan 12, het plaatsen van twee dakkapellen (verzonden, 28-10-2022);
 • 2022-079488, Schans 15, het plaatsen van dakkapellen, gevelwijziging en realiseren van een dakterras (verzonden 24-10-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-102233, diverse locatie, het plaatsen van 13 verlichte kerstbomen (ontvangen 14-10-2022);
 • 2022-102128, Zijdelwaardplein, het plaatsen van een preventiekar op 1 november 2022 (ontvangen 13-10-2022);
 • 2022-102174, Knobbelzwaan 114, het aanvragen van een vergunning klein evenement op 31 december 2022 (ontvangen 13-10-2022);
 • 2022-105239, Amsteldijk Zuid 253, het aanvragen van een vergunning voor het organiseren van een “Nieuwjaars duik” op 1 januari 2023 van 13.00 t/m 17.00 uur (ontvangen 24-10-2022);
 • 2022-105033, Industrieweg 20, het aanvragen van een vergunning voor het organiseren van een “Eindexamen Gala” op 20 april 2023 (ontvangen 24-10-2022);
 • 2022-105496, thv AM de Jonglaan 29, het plaatsen van een schaftkeet, ecotoilet, een opslagcontainer en een noodaggregaat van 21 november t/m 23 december 2022 (ontvangen 25-10-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-096590, het organiseren van het evenement “Qua Kunst en Ambacht” op 29 & 30 oktober 2022 (verzonden 26-10-2022).

Uithoorn

 • 2022-083502, Grevelingen 30, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 18-10-2022);
 • 2022-083528, Grevelingen 30, alcoholwetvergunning (verzonden 18-10-2022);
 • 2022-080753, Arthur van Schendellaan 40-44, verkoopvergunning consumentenvuurwerk voor 29, 30 en 31 december 2022 (verzonden 19-10-2022);
 • 2022-100424, Thamerlaan 27, het plaatsen van een container van 3 oktober t/m november 2022 (verzonden 19-10-2022);
 • 2022-092320, Thamerweg 63, het plaatsen van een afvalcontainer van 19 september t/m 7 oktober 2022 (verzonden 20-10-2022);
 • 2022-102128, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning in het kader van de Klimaatweek op 1 november 2022 (verzonden 25-10-2022);
 • 2022-098967, Serviam inzameling kleding in september 2023, maart 2024 en september 2025 (verzonden 27-10-2022);
 • 2022-101095, Cort van der Lindenplein 5, alcoholwetvergunning (verzonden 27-10-2022);
 • 2022- 069749, Cort van der Lindenplein 5, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 27-10-2022).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2022-101233, Koningin Julianalaan 20, incidentele festiviteit op 4 november 2022 (verzonden 20-10-2022).