Omgevingsvergunning 19 april 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunnning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-038170, Achterweg 40, bedrijfswoning omzetten naar logies voor arbeidsmigranten. (ontvangen 04-04-2022).

Uithoorn

 • 2022-037784, Rosmarijn 16, het vervangen van kozijnen. (ontvangen 02-04-2022);
 • 2022-037770, Parkeerdek Amstelplein, het slopen van de afwerking parkeerdek. (ontvangen 03-04-2022);
 • 2022-037764, Geertruidahoeve 45, het plaatsen van een openslaande deur in de zijgevel. (ontvangen 03-04-2022);
 • 2022-038691, Locatie D 6914, het (ver)plaatsen van bieslookbruggen voor de Uithoornlijn. (ontvangen 05-04-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-019199, Anemoonlaan 15, het realiseren van een steiger (verzonden 06-04-2022);
 • 2021-093601, Hoofdweg 59, het realiseren van flexwoningen (verzonden 31-03-2022);
 • 2022-030653, Chrysantenlaan 1, het verbouwen van de woning (verzonden 07-04-2022);
 • 2022-036219, Jaagpad 25, het bouwen van een nieuwbouw woning (verzonden 11-04-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

•    2022-040396, Plein voor dorpshuis De Quakel, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een zomeravondconcert van Tavenu op 17  t/m 19 juni 2022).
•    2022-040377, Boomgaard ‘t Hanenpad, De Rietkraag buurt BBQ op 18 juni 2022 van 16.00 uur t 23.00 uur. (ontvangen 11-04-2022).

Uithoorn

 • 2022-038424, parkeerterrein Zoogdierenlaan, het plaatsen van een trailer van het "Verzetsmuseum op Wielen” voor de Brede School van 9 t/m 17 mei 2022. (ontvangen 05-04-2022);
 • 2022-038248, Marsmanlaan 1-5 / Slauerhofflaan 1-5, het plaatsen van 1 rolsteiger, 1ecotoilet en 1 schaftkeet voor onderhoud van 25 mei t/m 3 juni 2022. (ontvangen 05-04-2022);
 • 2022-038246, Slauerhofflaan 1-5 het plaatsen van 1 rolsteiger van 25 mei t/m 3 juni 2022. (ontvangen 05-04-2022);
 • 2022-039234, Evenemententerrein Legmeer, het aanvragen van een melding klein evenement, een “Hondenkermis” op 20 mei 2022. (ontvangen 07-04-2022);
 • 2022-039648, De Boerlagelaan , het aanvragen van een ontheffing geluidshinder van 23 mei t/m 23 september 2022. (ontvangen 08-04-2022);
 • 2022-039824, T.o. De Thamerkerk , aanvraag evenementenvergunning “Dodenherdenking 2022” (ontvangen 10-04-2022);
 • 2022-039974, Marktplein 11, aanvraag incidentele festiviteit op 27 april 2022. (ontvangen 11-04-2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel

 • 2022-023885, Kerklaan 16, ontheffing artikel 35 alcoholwet op woensdag 27 april, zaterdag 18 juni en dinsdag 6 september 2002 (verzonden 11-04-2022).

Uithoorn

 • 2022-035828, Stationsstraat 41, ontheffing artikel 35 alcoholwet op woensdag 27 april 2022 (verzonden 06-04-2022);
 • 2022-030434, Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaats van 11 april t/m 1 mei 2022 (verzonden 06-04-2022);
 • 2022-017196, Grevelingen 50, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 31-03-2022)
 • 2021-105939, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Uithoorns Mooiste – de Loop op 24 april 2022 (verzonden 07-04-2022).