Omgevingsvergunning 18 oktober 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-099368, Vuurlijn 78, het inrichten van het terrein (ontvangen 05-10-2022);
 • 2022-100507, Boterdijk 65, het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen 10-10-2022).

Uithoorn

 • 2022-098435, perceel 1130 en 1453, terrein Royal FloraHolland langs de Randweg / Hedera, het rooien van 220 bomen (ontvangen 04-10-2022);
 • 2022-099919, Achterberglaan 4, het vervangen van de dakkapel voorzijde woning (ontvangen 07-10-2022);
 • 2022-100324, Koningin Julianalaan 35, het verzakken van de buitenmuur (ontvangen 08-10-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

De Kwakel

 • 2022-082473, Achterweg 58A, het bouwen van een kantoorruimte (ingetrokken 03-10-2022);

Uithoorn

 • 2022-089399, Vogellaan 122, het maken van een in/uitrit t.b.v. oplaadpaal auto (ingetrokken 05-10-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-048966, Hoofdweg 89, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 04-10-2022);
 • 2022-070401, Hoofdweg 77, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 06-10-2022).

Uithoorn

 • 2022-082921, Cartografielaan 29, het uitbreiden van de woning (verzonden 03-10-2022);
 • 2022-082870, De Gasperilaan 27, gebruik van de woning door meerdere huishoudens project onder de pannen voor een periode tot 1 juli 2025 (verzonden 07-10-2022);
 • 2022-090402, Johan de Wittlaan 95, het constructief wijzigen van de verdiepingsvloer (verzonden 12-10-2022);
 • 2022-060183, Johan de Wittlaan 83, het wijzigen van de gevel (verzonden 27-09-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-097360, Fender 22, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 30 september 2022 (ontvangen 28-09-2022);
 • 2022-097364, Amstelplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning van 1 t/m 31 december 2022);
 • 2022-098413, Couperuslaan 20, het plaatsen van een container van 1 augustus t/m 15 oktober 2022. (ontvangen 30-09-2022);
 • 2022-098403, Multatulilaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 september t/m 14 oktober 2022. (ontvangen 30-09-2022);
 • 2022-10148, Zijdelwaardplein, aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning oliebollenkraam van 3 t/m 31 december 2022);
 • 2022-100602, Arthur van Schendellaan 23, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 juli t/m 31 december 2022 (ontvangen 10-10-2022);
 • 2022-100424, Thamerlaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 oktober t/m 4 november 2022 (ontvangen 06-10-2022); 
 • 2022-101095, Cort der Lindenplein 5, aanvraag alcoholwetvergunning (ontvangen 11-10-2022);
 • 2022-100929, Zijdelwaard winkelcentrum, actie Jumbo en Red Bull op 22 oktober 2022 (ontvangen 11-10-2022);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2022-083568, Noord-zuidroute (N231), ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden op 16 oktober 2022 (verstuurd 05-10-2022);
 • 2022-096372, Kerklaan 10, het plaatsen van een materiaalwagen en film crane voor filmopname van 1 t/m 4 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022).

Uithoorn

 • 2022-098413, Couperuslaan 20, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 augustus t/m 15 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022;
 • 2022-097360, Fender 22, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 30 september 2022 (verzonden 05-10-2022);
 • 2022-098414, Beellaan 15, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 september t/m 15 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022);
 • 2022-098403, Multatulilaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 september t/m 14 oktober 2022 (verzonden 06-10-2022);
 • 2022-097070, Weegbree 55, ontheffing artikel 35 Alcoholwet op 21 & 22 oktober 2022 (verzonden 10-10-2022).

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2022-093730, Kerklaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de expositie “Oud de Kwakel” op 8 oktober 2022 (verzonden 03-10-2022);
 • 2022-092393, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit op 22 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022);
 • 2022-095242, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Bokkentocht op 22 oktober 2022 (verzonden 07-10-2022);
 • 2022-092396, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit op 11 november 2022 (verzonden 12-10-2022);
 • 2022-101196, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Dijkentocht op 16 oktober 2022 (verzonden 13-10-2022).

Uithoorn

 • 2022-086750, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een kaartleesrit op 29 oktober 2022 (verzonden 04-10-2022);
 • 2022-094222, Wilhelminakade, verklaring van geen bezwaar buurtbarbecue op 21 september 2022 (verzonden 07-10-2022).