Omgevingsvergunning 17 mei 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-045892, Hoofdweg 143, een bedrijfswoning omzetten naar een plattelandswoning. (ontvangen 25-04-2022);
 • 2022-048966, Hoofdweg 89, een bedrijfswoning omzetten naar een plattelandswoning. (ontvangen 09-05-2022).

Uithoorn

 • 2022-046833, Fermoor 2, het uitbreiden van de hoekwoning. (ontvangen 30-04-2022);
 • 2022-048963, Prinses Christinalaan 91, het uitbreiden van de woning. (ontvangen 04-05-2022);
 • 2022-047238, Johan de Wittlaan 85, het verbouwen van de woning. (ontvangen 02-05-2022);
 • 2022-047252, Joh. Enschedeweg 21, het uitbreiden van de bedrijfsruimte. (ontvangen 02-05-2022).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2021-117490, Vuurlijn 15a, het realiseren van een nieuwe woonhuis en een bijgebouw (verzonden 17-02-2022);

Uithoorn

 • 2022-033409, Thamerhof, het bouwen van 4 appartementen blokken (verzonden 12-05-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2021-117490, Vuurlijn 15a, het realiseren van een nieuw woonhuis en een bijgebouw (verzonden 10-05-2022);
 • 2022-082876, Bezworen Kerf 10, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 02-05-2022);
 • 2022-026372, Bezworen Kerf 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 02-05-2022).

Uithoorn

 • 2022-028084, Gaastmeer 8, het vergroten van de berging aan de voorzijde (verzonden 28-04-2022);
 • 2022-043965, Elbe 19, het realiseren van een dakopbouw/dakkapel (verzonden 03-05-2022);
 • 2022-035636, Anthony Fokkerweg 20, het overkappen van een hellingbaan (verzonden 04-05-2022);
 • 2022-044997, Eems 89, het uitbouwen en plaatsen van dakkapellen (verzonden 04-05-2022);
 • 2022-036206, Eger 67, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 12-05-2022);
 • 2022-028438, nabij Amsterdamseweg en Boerlagelaan, het oprichten van 2 gelijkrichtersstation (verzonden 10-05-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-046262, Toneelgroep Maskerade, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet voor 6 en 7 mei 2022. (ontvangen 28-04-2022);
 • 2022-048115, Burgemeester Brautigamlaan 20, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 t/m 6 mei 2022. (ontvangen 04-10-2022);
 • 2022-048695, Randhoornweg 120, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de AKU tentenkamp van 3 t/m 4 juni 2022. (ontvangen 06-05-2022);
 • 2022-048750, Wilhelminakade , het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet van 10 september 2022. (ontvangen 08-05-2022);
 • 2022-048753. Wilhelminakade, het aanvragen van een evenementenvergunning voor ”Culinair Uithoorn” van 10 september 2022. (ontvangen 08-05-2022);
 • 2022-049248, Potgieterlaan 60, het plaatsen van een afvalcontainer van 9 t/m 27 mei 2022. (ontvangen 08-05-2022);
 • 2022-049491, Bertram 94, het plaatsen van een schaftkeet en een ecotoilet van 16 mei t/m 24 juni 2022. (ontvangen 09-05-2022);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-033043, Constantijn Huygenslaan 45, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 mei t/m 31 juli 2022. (verzonden 02-05-2022);
 • 2022-035315, Prinses Christinalaan 91, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 mei t/m 10 juni 2022. (verzonden 02-05-2022);
 • 2022-030392, Faunalaan, het plaatsen van een schaftkeet van 30 mei t/m 25 september 2022. (verzonden 02-05-2022);
 • 2022-042278, het plaatsen van driehoekreclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Snelheidscampagne” van 2 t/m 16 mei 2022. (verzonden 02-05-2022);
 • 2022-039648, Boerlagelaan, ontheffing geluidhinder voor het uitvoeren van werkzaamheden gedurende twee avonden/nachten in week 21 en gedurende drie avonden/nachten in week 38;
 • 2022-044208, het plaatsen van driehoekreclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Met elkaar overweg” van 18 mei t/m 1 juni 2022. (verzonden 10-05-2022).
 • 2022-029433, Grevelingen 30, incidentele festiviteit op 27 mei 2022 (verzonden 11-05-2022);
 • 2022-027031, Arthur van Schendellaan 53, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buitenspeeldag op 8 juni 2022 (verzonden 12-05-2022);

Meldingen milieu 

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2022-047426, Jon. Enschedeweg 21, het samenvoegen van twee aparte bedrijfsruimtes. (ontvangen 03-05-2022).