Omgevingsvergunning 15 november 2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-107068, Drechtdijk 79, het uitbouwen van de woning (ontvangen 30-11-2022);
 • 2022-106996, Vuurlijn 78, het wijzigen van de bestemming voor het gebruik t.b.v. bestemmingsplan (ontvangen 28-10-2022);
 • 2022-106983, Drechtdijk 35, het vernieuwen van de brug/oprit (ontvangen 28-10-2022).

Uithoorn

 • 2022-106575, Brandgans 1, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 27-10-2022);
 • 2022-107073, Bilderdijklaan 33, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 31-10-2022);
 • 2022-107049, Nolenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 28-10-2022);
 • 2022-106980, Faunalaan 103, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 28-10-2022);
 • 2022-111045, Randweg naast D 5989 en D5632, het plaatsen van tijdelijke woningen (ontvangen 08-11-2022).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • 2022-104237, Eems 65, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken 27-10-2022).

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-092573, Burgemeester Kootlaan 30 en 32, het verbreden van een in-uitrit (buiten behandeling gesteld, 07-11-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • 2022-095141, Vuurlijn Oost, het realiseren van de dijkverbetering (verzonden 09-11-2022);
 • 2022-095753, Boterdijk 31, verbouwen woonhuis (verzonden 10-11-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-093785, Ter Braaklaan 23, het plaatsen van buitenunit van een warmtepomp (verzonden 09-11-2022);
 • 2022-091033, Ebro 182, het plaatsen van zonnepanelen op het dak en de achtergevel (verzonden 01-11-2022).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2022-107782, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (ontvangen 01-11-2022);
 • 2022-110949, Noorddammerweg 40, evenementenvergunning op 25 november 2022 (ontvangen 08-11-2022).

Uithoorn

 • 2022-107224, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning foodtruckfestival van 27 t/m 30 april 2023 (ontvangen 31-10-2022);
 • 2022-108424, Amstelplein, evenementvergunning cadeaumarkt op 2 december 2023. (ontvangen 03-11-2022);
 • 2022-108422, Amstelplein, evenementvergunning cadeaumarkt op 23 september 2023. (ontvangen 03-11-2022);
 • 2022-108419, Amstelplein,  evenementvergunning cadeaumarkt op 10 juni 2023. (ontvangen 03-11-2022);
 • 2022-109870, evenemententerrein Legmeer West, evenementenvergunning circus van 13 t/m 19 februari 2023. (ontvangen 06-11-2022);
 • 2022-110583, evenemententerrein Legmeer-West, ontheffing art. 35 Alcoholwet van 27 t/m 30 april 2023. (ontvangen 07-11-2022);
 • 2022-110066, Geometrielaan 13, het plaatsen van bouwmateriaal van 6 t/m 30 januari 2023. (ontvangen 04-11-2022);
 • 2022-110849, het plaatsen van reclameborden voor de “Cadeaumarkt” van 1 t/m 4 maart 2023. (ontvangen 08-11-2022);
 • 2022-103186, Dorpsstraat 49-51, vergunning voor kadastraal splitsen (aangevraagd 17 oktober 2022).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • 2022-086511, Dorpsstraat 41, verkoopvergunning consumentenvuurwerk voor 29, 30 en 31 december 2022 (verzonden 28-10-2022);
 • 2022-106793. Het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Fietsverlichtingscampangne overheid”. (verzonden 03-11-2022);
 • 2022-106794, het plaatsen van reclameborden voor het foodtruckfestival van 20 t/m 27 april 2023. (ontvangen 28-10-2022) (verzonden 03-11-2022);
 • 2022-097634, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 1 t/m 31 december 2022 (verzonden 03-11-2022);
 • 2022-100148, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 3 t/m 31 december 2022 (verzonden 08-11-2022);
 • 2022-102233, het plaatsen van 13 kerstbomen, Winkeliersvereniging Het Oude Dorp van 10 november 2022 t/m 31 januari 2023. (verzonden 09-11-2022);
 • 2022-110849, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Cadeaumarkt” van 1 t/m 4 maart 2023. (verzonden 10-11-2022).